Als u een bijstandsuitkering krijgt, doet Kempenplus regelmatig heronderzoek. Met een heronderzoek kan KempenPlus zien of u nog steeds recht hebt op uw uitkering. Ook kijkt KempenPlus of het u lukt om werk te vinden.

Wat moet ik doen?

Hebt u vragen over het heronderzoek?

Neem contact met ons op via 0497-33 12 00 of stuur een e-mail naar info@kempenplus.com.

Ook kunt u extra informatie vinden op de website van KempenPlus: Inlichtingenplicht & fraude