U krijgt elk jaar een jaaropgave als u een bijstandsuitkering ontvangt. Op deze jaaropgave staat hoeveel (bruto) bijstand u het afgelopen jaar hebt ontvangen.

U hebt de jaaropgave nodig voor de aangifte van de inkomstenbelasting. Maar ook voor het aanvragen van studiefinanciering en toeslagen, bijvoorbeeld huurtoeslag.

Wat moet ik doen?

U krijgt de jaaropgave toegezonden. Geen jaaropgave ontvangen?

Neem contact op met KempenPlus via 0497-33 12 00 of stuur een e-mail naar info@kempenplus.com.