Als u een bijstandsuitkering krijgt, kan KempenPlus aan u vragen om hier een tegenprestatie voor te leveren. Dit betekent dat u iets terug moet doen voor het krijgen van uw uitkering. Dit doet u met onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. Samen met KempenPlus overlegt u welke tegenprestatie het beste bij u past.

Wat moet ik doen?

Hebt u vragen over het leveren van een tegenprestatie?

Neem contact op met KempenPlus via 0497-33 12 00 of stuur een e-mail naar info@kempenplus.com.

Ook kunt u extra informatie vinden op de website van Kempenplus: Aanvraag uitkering