KempenPlus kan iemand anders dan degene die bijstand krijgt, verplichten om de bijstandsuitkering terug te betalen. Dit heet ‘verhaal van bijstand’.

KempenPlus kan bijstand op u verhalen als u uw onderhoudsplicht niet nakomt. Onderhoudsplicht betekent dat u meebetaalt aan de kosten van levensonderhoud van een ander persoon. U bent verplicht financieel te zorgen voor:

  • uw kind jonger dan 21 jaar;
  • uw (ex-)echtgenoot/echtgenote;
  • uw (ex-)geregistreerd partner.

Als u dit niet doet, en heeft uw kind of (ex-)partner daardoor een bijstandsuitkering, dan kan KempenPlus beslissen dat u deze bijstand moet terugbetalen.

Wat moet ik doen?

Hebt u vragen over 'verhaal van bijstand'?

Neem contact op met KempenPlus via 0497-33 12 00 of stuur een e-mail naar info@kempenplus.com.

Ook kunt u extra informatie vinden op de website van Kempenplus: Aanvraag uitkering