Soms kunt u als zelfstandig ondernemer bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft. U kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz(externe link)).

Met een Bbz-uitkering kunt u de kosten van uw levensonderhoud blijven betalen. U kunt ook een lening krijgen voor investeringen in uw bedrijf.

Wat moet ik doen?

Hebt u vragen over bijstand en andere regelingen voor zelfstandigen?

Neem contact op met KempenPlus (het participatiebedrijf van de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden) via 0497-33 12 00 of stuur een e-mail naar info@kempenplus.com.

Ook kunt u extra informatie vinden op de website van KempenPlus: Regelingen voor zelfstandigen(externe link)