Bijstand, vrijwilligerswerk

Als u een bijstandsuitkering ontvangt en wilt u vrijwilligerswerk doen, dan moet u vooraf toestemming vragen aan de KempenPlus (het participatiebedrijf van de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden). Uw vrijwilligerswerk mag een betaalde baan niet in de weg staan.

Hoe werkt het?

U kunt zelf op zoek gaan naar vrijwilligerswerk. Heeft u een uitkering en heeft u vrijwilligerswerk gevonden neem dan contact op met uw contactpersoon van de organisatie waarvan u een uitkering ontvangt. De contactpersoon bekijkt of uw vrijwilligerwerk wordt goedgekeurd. Is dat het geval, dan ontvangt u een brief waarin de goedkeuring is verleend.

Wat moet ik doen?

Heb je vragen over vrijwilligerswerk of heb je interesse om vrijwilligerswerk te doen?

Neem contact op met KempenPlus via 0497-33 12 00 of stuur een e-mail naar info@kempenplus.com.

Ook kunt u extra informatie vinden op de website van Kempenplus: Vrijwilligerswerk