Bijzondere bijstand

Als je geen of weinig eigen financiële middelen hebt en voor extra noodzakelijke kosten komt te staan, kun je soms een beroep doen op bijzondere bijstand. Onder middelen verstaan we zowel inkomen als vermogen.

Het moet dus wel noodzakelijk zijn dat je die kosten maakt. Het moet gaan om kosten die niet tot uw normale levensonderhoud horen zoals kosten als gevolg van:

  • je leefsituatie.
  • je ziekte.
  • je medische beperkingen.
  • andere bijzondere omstandigheden die tot noodzakelijke kosten leiden.

KempenPlus voert de bijzonder bijstand uit voor de Kempengemeenten.

Wat moet ik doen?

Heb je vragen over bijzondere bijstand?

Neem dan contact op met het team Bijzondere Bijstand van KempenPlus: bijzonderebijstand@kempenplus.com.

Ook kun je bellen naar 0497-33 12 00. Het telefonisch spreekuur van het team Bijzondere Bijstand is iedere werkdag van 09.00 tot 11.00 uur.

Ook kun je extra informatie vinden op de website van KempenPlus: Bijzonder bijstand