De gemeente heeft het ontwerpstedenbouwkundig plan Hooge Berkt II gepresenteerd en ter inzage gelegd. Ruim 20 mensen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op het plan te reageren. Naar aanleiding van deze reacties is het ontwerp aangepast. Er komt een extra ontsluiting op de Hooge Berkt en de ontsluiting op de Kabouterberg wordt verplaatst. Hierdoor wordt de omliggende woonwijk minder belast. Ook is er een beperkt aantal woningen in het door het plan omsloten bosgebiedje mogelijk. Het overige deel van dat bosgebied wordt onderdeel van het openbaar groen. Met de ontwikkelaars zijn de afspraken over dit project vastgelegd in een overeenkomst. Belangrijke elementen daaruit zijn dat er in het plan 30% sociale huurwoningen, 20% starterswoningen en 10% seniorenwoningen komen. Het totaal aantal woningen is circa 185. 

Een ontwikkelaar is gestart met de omgevingsdialoog voor een locatie aan de Kleine Kept. Het plan omvat circa 40 woningen, waaronder woningen bestemd voor sociale huur, CPO*-starterswoningen en seniorenwoningen. Definitieve besluitvorming over deze locatie moet nog plaatsvinden.
*CPO = collectief particulier opdrachtgeverschap.

Daarnaast heeft de Raad van State uitspraak gedaan op het plan Hof Noord. Dit plan ziet op sloop van het oude postkantoor en omliggende appartementen op ’t Hof, en de bouw van een nieuwe supermarkt en 30 levensloopbestendige sociale huurwoningen. In het najaar van 2022 zijn het oude postkantoor en omliggende appartementen gesloopt. In het voorjaar van 2023 start de bouw.

Bergeijk

Sla de kaart over en ga naar de tekstversie van: Bergeijk

Tekstversie

Hooge Berkt II

Status: In voorbereiding
Aantal woningen: Circa 185 woningen
Woningtypen: 56 sociale huurwoningen, 37 starterskoopwoningen, 20 seniorenwoningen en 72 vrije sector koopwoningen
Ontwikkelaar/bouwer:
• Van Wanrooij Van Schijndel Bouw- en ontwikkelingsmaatschappij
• O.C. Hooge Berkt B.V. (een samenwerking tussen Bouwbedrijf van Montfort en Buro Sengers)
Info: www.bergeijk.nl/hoogeberktII

Locatie

Hooge Berkt

Hof Noord

Status: In uitvoering
Aantal woningen: 30 woningen
Woningtypen: 30 levensloopbestendige sociale huurwoningen
Ontwikkelaar/ bouwer: Woningbelang
 

Locatie

Hof Noord

Kleine Kept

Status: In voorbereiding
Aantal woningen: Circa 40 woningen diverse woningtypen
Ontwikkelaar/ bouwer: Arlo
Info: www.bergeijk.nl/kleine-kept

Locatie

Kleine Kept

De Bloemenpoort

Status: Verkocht, in aanbouw
Aantal woningen: 40 woningen
Woningtypen: 35 appartementen vrije sector en 5 appartementen sociale huur
Ontwikkelaar/ bouwer: Paridas
Info: www.debloemenpoort.nl(externe link)

Locatie

Klaproosstraat 60

Stökskesweg-Beisterveldenweg

Status: In voorbereiding
Aantal woningen: 11 woningen
Woningtypen: 4 sociale huurwoningen, 4 seniorenwoningen en 3 vrije sector koopwoningen
Ontwikkelaar/bouwer:
• MSV de Kempen
• Buro Sengers
Info: www.bergeijk.nl/Stökskesweg-Beisterveldenweg

Locatie

Stökskesweg-Beisterveldenweg