In de grootste kern van de gemeente zijn en worden enkele inbreidingslocaties ontwikkeld. Zo is midden in het centrum op de oude locatie van café De Snor een nieuw appartementengebouw voor starters en senioren gerealiseerd. Op de oude locatie van het gezondheidscentrum aan de Klaproosstraat worden de komende jaren koop- en huurappartementen gebouwd voor starters en senioren. Aan de rand van het centrum (Kleine Kept en Kerkstraat) wordt een inbreidingslocatie ontwikkeld met volop mogelijkheden voor alle doelgroepen, zowel koop als huur.

Aan de rand van het dorp wordt momenteel de tweede fase van het eerdere nieuwbouwproject Hooge Berkt gerealiseerd. Dit vindt plaats in het gebied tussen de Stökskesweg, Hooge Berkt en Beisterveldenweg. Fase 2 sluit aan op de eerste fase van de woonwijk Hooge Berkt met vooral starterswoningen. In het binnengebied worden diverse woningtypen ontwikkeld, die met name ook gericht zijn op betaalbare wonen voor kleine huishoudens. Bestaande groene structuren, zoals bospercelen worden zoveel mogelijk gehandhaafd. De buitenranden van het gebied zijn wat ruimer opgezet met o.a. vrijstaande woningen die goed aansluiten bij de cultuurhistorische waarde van de overige bebouwing aan de Hooge Berkt.

Bergeijk

Sla de kaart over en ga naar de tekstversie van: Bergeijk

Tekstversie

Kleine Kept - Kerkstraat

Status: Planvoorbereiding
Programma: circa 30 woningen diverse woningtypen
Ontwikkelaar/ bouwer: Arlo

Locatie

Kleine Kept - Kerkstraat

Hooge Berkt II

Status: Ontwerp-stedenbouwkundig plan
Programma: Circa 180 woningen diverse woningtypen
Ontwikkelaar/bouwer:
• Van Wanrooij Van Schijndel Bouw- en ontwikkelingsmaatschappij
• O.C. Hooge Berkt B.V. (een samenwerking tussen Bouwbedrijf van Montfort en Buro Sengers)
Info: www.bergeijk.nl/hoogeberktII

Locatie

Hooge Berkt

De Bloemenpoort

Status: Bestemmingsplanprocedure
Programma: 35 koopappartementen, 5 huurappartementen
Ontwikkelaar/ bouwer: Paridas
Info: www.debloemenpoort.nl
 

Locatie

Klaproosstraat 60

Hof Noord

Status: Bestemmingsplanprocedure
Programma: 30 sociale huurappartementen
Ontwikkelaar/ bouwer: Woningbelang
 

Locatie

Hof Noord