De gemeente heeft het ontwerpstedenbouwkundig plan Hooge Berkt II gepresenteerd en ter inzage gelegd. Ruim 20 mensen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op het plan te reageren. Naar aanleiding van deze reacties is het ontwerp aangepast. Er komt een extra ontsluiting op de Hooge Berkt en de ontsluiting op de Kabouterberg wordt verplaatst. Hierdoor wordt de omliggende woonwijk minder belast. Ook is er een beperkt aantal woningen in het door het plan omsloten bosgebiedje mogelijk. Het overige deel van dat bosgebied wordt onderdeel van het openbaar groen. Met de ontwikkelaars zijn de afspraken over dit project vastgelegd in een overeenkomst. Belangrijke elementen daaruit zijn dat er in het plan 30% sociale huurwoningen, 20% starterswoningen en 10% seniorenwoningen komen. Het totaal aantal woningen is circa 185. De bestemmingsplanprocedure start in het voorjaar.

Een ontwikkelaar is gestart met de omgevingsdialoog voor een locatie aan de Kleine Kept-Kerkstraat. Het plan omvat 34 woningen, waaronder 10 sociale huurwoningen, 7 CPO*-starterswoningen en 4 seniorenwoningen. Definitieve besluitvorming over deze locatie moet nog plaatsvinden.
*CPO = collectief particulier opdrachtgeverschap.

Daarnaast heeft de Raad van State uitspraak gedaan op het plan Hof Noord. Dit plan ziet op sloop van het oude postkantoor en omliggende appartementen op ’t Hof, en de bouw van een nieuwe supermarkt en 30 levensloopbestendige sociale huurwoningen. Naar verwachting zal in het voorjaar gestart worden met de sloopwerkzaamheden en start de bouw na de zomer.

Bergeijk

Sla de kaart over en ga naar de tekstversie van: Bergeijk

Tekstversie

Hooge Berkt II

Status: In voorbereiding
Aantal woningen: Circa 185 woningen
Woningtypen: 56 sociale huurwoningen, 37 starterskoopwoningen, 20 seniorenwoningen en 72 vrije sector koopwoningen
Ontwikkelaar/bouwer:
• Van Wanrooij Van Schijndel Bouw- en ontwikkelingsmaatschappij
• O.C. Hooge Berkt B.V. (een samenwerking tussen Bouwbedrijf van Montfort en Buro Sengers)
Info: www.bergeijk.nl/hoogeberktII

Locatie

Hooge Berkt

Hof Noord

Status: In uitvoering
Aantal woningen: 30 woningen
Woningtypen: 30 levensloopbestendige sociale huurwoningen
Ontwikkelaar/ bouwer: Woningbelang
 

Locatie

Hof Noord

Kleine Kept - Kerkstraat

Status: In voorbereiding
Aantal woningen: 34 woningen
Woningtypen: 10 sociale huurwoningen, 7 CPO-starterswoningen en 4 seniorenwoningen
Ontwikkelaar/ bouwer: Arlo

Locatie

Kleine Kept - Kerkstraat

De Bloemenpoort

Status: Verkocht, in aanbouw
Aantal woningen: 40 woningen
Woningtypen: 35 appartementen vrije sector en 5 appartementen sociale huur
Ontwikkelaar/ bouwer: Paridas
Info: www.debloemenpoort.nl(externe link)

Locatie

Klaproosstraat 60