Een aantal jaren geleden heeft de Weebosch een nieuwe en moderne uitbreiding gekregen met de woonwijk Kapelledries. Deze wijk kenmerkt zich door veel verschillende soorten woningen. Ook in de nieuwste uitbreiding, die nu wordt gerealiseerd, zit weer veel diversiteit: zowel koop als huur en ook ruimte voor zelfbouw.

Het eerste deel van de nieuwe wijk Kapelledries is nagenoeg af. Hier zijn recentelijk nog enkele woningen voor starters en senioren gebouwd. Aansluitend op de eerste fase wordt binnenkort een tweede fase gerealiseerd.

De Weebosch

Sla de kaart over en ga naar de tekstversie van: De Weebosch

Tekstversie

Kapelledries II

Status: In aanbouw
Programma: 6 sociale huurwoningen, 5 starterswoningen, 3 bouwkavels
Ontwikkelaar/ bouwer: Van Wanrooij
Info: Van Santvoort
 

Locatie

Kapelledries II

Kapelledries III

Status: Planvoorbereiding
Programma: Circa 25 woningen diverse woningtypen
Ontwikkelaar/ bouwer: Van Wanrooij
 

Locatie

Kapelledries III