Bij de begrotingsbehandeling heeft de raad een motie aangenomen en daarbij het college de opdracht gegeven om te onderzoeken of het fietscrossterrein verplaatst kan worden. De huidige locatie van het fietscrossterrein zou dan ruimte kunnen bieden voor een nieuw woningbouwproject. Deze opdracht is inmiddels opgepakt. Daarnaast is er een aantal particuliere initiatieven waarbij de ontwikkelaars een omgevingsdialoog hebben gevoerd, o.a. aan de Meerendreef en aan de Dorpstraat 34-36.

Luyksgestel

Sla de kaart over en ga naar de tekstversie van: Luyksgestel

Tekstversie

Meerendreef

Status: Inspraak voorontwerpbestemmingsplan
Aantal woningen: 20 woningen
Woningtypen: 12 sociale huurwoningen en 8 seniorenwoningen
Ontwikkelaar/bouwer: Franken architectuur
Info: www.bergeijk.nl/meerendreef 

Locatie

Meerendreef