Het bestemmingsplan St. Bernardus is op 25 november 2021 vastgesteld. In 2022 is het terrein bouwrijp gemaakt en kan de bouw starten. Het plan voorziet in de bouw van 6 sociale huurwoningen, 6 starterskoopwoningen in de vorm van zogenaamde microwoningen en 1 bouwkavel voor een vrijstaande woning.

In het bestaande plan Terlo is gekeken naar een herverkaveling. In de oorspronkelijke verkaveling was hier voorzien in grote kavels voor vrijstaande woningen en tweekappers. Na de herverkaveling is er ook ruimte gecreëerd voor 9 starterskoop woningen in de vorm van microwoningen. Daarnaast is op de hoekkavel voorzien in een ontwikkeling voor de huisvesting van dementerende ouderen. De verkoop van de 16 vrije kavels is inmiddels gestart.

Kavelverkoop Bernardus en Terlo-Noord

Overzichtskaart kavels Terlo-Noord

't Loo

Sla de kaart over en ga naar de tekstversie van: 't Loo

Tekstversie

Terlo - De Loo'se Tuinen

Status: Fase 1: verkocht
Programma: Fase 1: 19 woningen diverse woningtypen. Fase 2: 13 woningen diverse woningtypen
Ontwikkelaar/ bouwer: Van Montfort Bouwbedrijf, Bouwbedrijf Burgmans
Info: Van Santvoort(externe link)

Locatie

Terlo - De Loo'se Tuinen

Terlo - Even Buiten

Status: Fase 4 en 5: verkocht en in aanbouw. Fase 6: verkocht
Programma: Fase 4: 24 woningen. Fase 5: circa 20 woningen. Fase 6: 8 woningen
Ontwikkelaar/ bouwer: Van Wanrooij, Van Montfortbouwbedrijf
Info: www.evenbuiten.nl(externe link)
 

Locatie

Terlo - Even Buiten

Terlo - Frater Romboutsstraat

Status: Verkocht
Aantal woningen: 8 koopwoningen
Woningtypen: -
Ontwikkelaar/ bouwer: Proféro
Info: Hennie Kunnen Makelaardij(externe link)
 

Locatie

Terlo - Frater Romboutsstraat

Terlo-Noord

Status: In verkoop
Programma: 16 bouwkavels Terlo-Noord
Ontwikkelaar/ bouwer: Gemeente Bergeijk
Info: www.bergeijk.nl/kavel-verkoop-Loo

Locatie

Terlo-Noord

Bernardus

Status: Verkocht
Programma:; 6 microwoningen, 6 sociale huurwoningen en 1 bouwkavel voor een vrijstaande woning.
Ontwikkelaar/ bouwer: Gemeente Bergeijk

Locatie

Voormalige Sint Bernardusschool

Park Looburgh

Status: In voorbereiding
Aantal woningen: 40 woningen
Woningtypen: 14 sociale huurwoningen, 16 levensloopbestendige en 10 senioren appartementen
Ontwikkelaar/ bouwer: Symphony Estates (B.V.)
Info: www.bergeijk.nl/park-looburgh

Locatie

Perceel Weebosserweg 29