Voor de kern Westerhoven zijn we op zoek naar een nieuwe locatie om te voorzien in de woonbehoefte. Daarbij wordt een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden nabij en op het sportpark. Daarvoor is een ontwerp-stedenbouwkundig plan gemaakt dat inmiddels op een informatiebijeenkomst is toegelicht. In overleg met deze partijen en andere belanghebbenden zal het stedenbouwkundig plan verder worden uitgewerkt en zo nodig aangepast.

Westerhoven

Sla de kaart over en ga naar de tekstversie van: Westerhoven

Tekstversie

St. Servatius

Status: Verkocht, in aanbouw
Aantal woningen: 27 woningen
Woningtypen: 5 sociale huurwoningen, 2 hoekwoningen koop, en 20 zorgappartementen
Ontwikkelaar/ bouwer: Proféro, familie Beukers

Locatie

St. Servatius

Westerhoven Noord (sportpark)

Status: Verkenningsfase
Programma: Circa 60-70 woningen diverse woningtypen
Info: www.bergeijk.nl/westerhovennoord

Locatie

Westerhoven Noord (sportpark)

Ekkerweg 2

Status: Bestemmingsplanprocedure
Aantal woningen: 12 woningen
Woningtypen: 12 bouwkavels
Ontwikkelaar/ bouwer: Familie Kwinten

Locatie

Ekkerweg 2