De gemeente Bergeijk heeft samen met de andere Kempengemeenten bij CZ en VGZ een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten voor inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen. Door deel te nemen aan de collectieve ziektekostenverzekering ben je verzekerd voor minder geld.

Wat moet ik doen?

Heb je vragen over de collectieve ziektekostenverzekering?

Neem dan contact op met het team Bijzondere Bijstand van KempenPlus: bijzonderebijstand@kempenplus.com

Ook kun je bellen naar 0497-33 12 00. Het telefonisch spreekuur van het team Bijzondere Bijstand is iedere werkdag van 09.00 tot 11.00 uur.

Ook kun je extra informatie vinden op de website van KempenPlus: Collectieve ziektekostenverzekering(externe link)
 

Extra informatie

Het is verstandig om het aanbod van de collectieve ziektekostenverzekering te vergelijken met andere zorgverzekeringen. Sluit de polis wel aan bij je zorgbehoefte? Een andere ziektekostenverzekering kan soms zelfs goedkoper en/of geschikter zijn dan de collectieve ziektekostenverzekering.