Naam: Marie-José Stravens
Telefoonnummer: 06 - 22 78 23 76
E-mailadres: m.stravens@bergeijk.nl

Marie-José behaalde in 1989 haar diploma Docent Dans en Theateronderwijs aan de Dansacademie Brabant. Naast dat zij eigenaar was van een balletschool vervulde ze diverse functies als docent, coördinator en afdelingshoofd binnen het voormalige Kempisch Centrum voor Muziek & Dans in Bergeijk. Sinds 2008 is zij werkzaam als cultuurcoach voor de gemeente Bergeijk en heeft zij haar kantoor bij Art4U in Veldhoven. 
Vanuit haar eigen bedrijf is zij werkzaam als freelance productieleider voor uiteenlopende theaterproducties in Brabant. 
Marie-José is een creatief, enthousiasmerend, zelfstandig werkend, initiatiefrijk en gedisciplineerd persoon. Mensen kunnen op haar vertrouwen en bouwen. 

Wat doet zij in haar huidige functie?

Haar brede ervaring en expertise zet ze in om cultuureducatie een structurele plek te geven in het onderwijs. Samen met het onderwijs en aanbieders werkt ze aan het versterken van de kwaliteit van cultuureducatie. 

Dit doet ze o.a. door het ontwikkelen van beleid, bemiddelen tussen culturele instellingen en het onderwijs, adviseren en ondersteunen van scholen bij het verwerven van subsidie, het geven van structurele begeleiding, organiseren en plannen van het jaarlijkse aanbod Kunstmenu en zij houdt de vinger aan de pols als het gaat om nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn voor de gemeente en scholen.

Aan alle kinderen en jongeren in de gemeente Bergeijk worden gelijke mogelijkheden aangeboden om via cultuureducatie hun cognitieve, creatieve, motorische, persoonlijke en sociale kwaliteiten te ontwikkelen. De ontwikkeling van deze kwaliteiten is belangrijk voor kinderen en jongeren zelf en voor hun bijdrage aan de huidige en toekomstige samenleving. Cultuureducatie verdient daarom een volwaardige plek in het onderwijs en in de bagage die Marie-José kinderen wil meegeven bij het opgroeien.

Vanuit een groot netwerk legt ze verbindingen op het gebied van kunsteducatie. Denk hierbij aan het centrum voor muziek, dans en theatereducatie (Art4U), de bibliotheek, theaters, musea, gildes, individuele culturele aanbieders en maatschappelijke instellingen in het culturele veld.
Gemeente Bergeijk hecht grote waarde aan cultuureducatie. Alle negen basisscholen  doen dan ook mee aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). De scholen ondersteun en begeleid ik in dit traject. 

Dit alles kan Marie-José niet alleen! Ze werkt nauw samen met haar 2 collega’s van Cultuurplaza de Kempen en natuurlijk met alle andere coaches van BErgeijkACTIVE. 

Waarvoor kunnen inwoners/organisaties/verenigingen haar benaderen?

  • Het leggen van verbindingen met de doelgroep van de organisatie/vereniging.
  • Advisering over een te organiseren (cultuur educatieve) activiteit.
  • Bij de zoektocht naar een (bredere) samenwerking in de gemeente met andere partijen. 

Marie-José staat altijd open voor een gesprek om samen te sparren over mogelijkheden tot samenwerking. 

Wat is haar favoriete bezigheid buiten het werk om?

Buiten haar werk om brengt ze met regelmaat een bezoek aan het theater, plant zij graag stedentripjes en krijgt ze veel energie van de ZUMBA lessen die zij volgt. Vanuit haar passie voor fotografie is ze gestart met een basisopleiding aan de Fotovakschool.