Als u Nederlander bent, of de nationaliteit van een EER-land (EU-landen aangevuld met Noorwegen, IJsland, Liechtenstein) heeft en in het buitenland woont, dan kunt u vanuit het buitenland online een DigiD aanvragen. U kunt deze daarna activeren bij een balie in Nederland, waaronder in de gemeente Bergeijk. U dient hiervoor een afspraak te maken.

Afspraak maken

Voorwaarden

 • U woont in het buitenland.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land in de Europese Economische Ruimte (EER).
 • U heeft een geldig Nederlands paspoort/Nederlandse identiteitskaart of een geldig paspoort/identiteitskaart van een EER-land.
 • U heeft een burgerservicenummer (BSN).
 • U heeft een mobiele telefoon.
 • U heeft een e-mailadres.
 • U komt zelf naar de balie om uw DigiD te activeren. Het is niet mogelijk om iemand te machtigen.
 • U staat ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Moet u belasting betalen of bent u na 1 oktober 1994 verhuisd naar het buitenland? Dan staat u zeker ingeschreven in de RNI. Controleer of u staat ingeschreven in de RNI als:

 • U geen belasting hoeft te betalen.
 • U voor 1 oktober 1994 verhuisd bent naar het buitenland. 
 • U nooit in Nederland gewoond heeft.

Conditions

 • You live abroard.
 • You have the Dutch nationality or the nationality of another country in the European Economic Area (EEA).
 • You are in possession of a valid Dutch passport/Dutch identity card or valid passport/identity card from an EEA country.
 • You have a citizen service number (BSN).
 • You have a mobile phone.
 • You have an email address.
 • You show up in person to activate your DigiD. It is not possible to authorize someone.
 • You are registered in the Non-residents Record Database (RNI).

Do you have to pay tax or did you move abroad after 1 October 1994? Then you are definitely registered in the RNI. Check whether you are registered in the RNI as:

 • You don't have to pay tax.
 • You moved abroard before 1 October 1994.
 • You have never lived in the Netherlands.

Wat moet ik doen?

Zo vraagt u een DigiD aan:

 1. Ga naar www.DigiD.nl(externe link) en kies voor ‘Aanvragen’.
 2. Kies tijdens de aanvraag voor ‘Ik woon buiten Nederland’. Onthoud uw gebruikersnaam en wachtwoord goed.
 3. Na het afronden van de aanvraag ontvangt u een baliecode. Met de baliecode gaat u binnen 30 dagen na de datum aanvraag naar één van de balies om uw DigiD activeringscode te ontvangen.
 4. U dient een afspraak te maken om uw DigiD te activeren. Houd er wel rekening mee dat het kan zijn dat u even moet wachten. Wij proberen uiteraard de wachttijd altijd tot het minimum te beperken.

Let op: U dient eerst via www.digid.nl(externe link) een baliecode te verkrijgen alvorens u langs kunt komen om uw DigiD te activeren.

Wat moet ik meenemen?

 • U dient persoonlijk naar de balie te komen, het is niet mogelijk iemand te machtigen.
 • Uw baliecode (na uw aanvraag ontvangt u deze per sms en e-mail).
 • Uw Nederlandse paspoort of identiteitskaart (waarvan u het documentnummer tijdens de aanvraag heeft ingevuld).
 • Uw geldig paspoort of identiteitskaart van een EER-land (waarvan u het documentnummer tijdens de aanvraag heeft ingevuld).
 • Uw burgerservicenummer (BSN).

What do I bring?

 • Always apply personaly for a activationcode.
 • Your baliecode (after online request) you will receive by sms and e-mail.
 • Your passport of identitycart (the one you used by your request to get the baliecode).
 • Your burgerservicenummer (BSN) or Social securitynumber).
 • Remember your username and password for your DIGID account.

Hoe lang duurt het?

Als u de activeringscode heeft ontvangen, heeft u 20 dagen om uw DigiD te activeren. Wij adviseren u om de DigiD 2 maal per jaar te gebruiken op een website waar inloggen met DigiD gevraagd word.