In elke dorpskern van onze gemeente is een dorpsondersteuner actief. Een dorpsondersteuner is iemand die oog heeft voor hulpvragen vanuit de inwoners van de kern en op zoek gaat naar passende antwoorden en oplossingen. Het uitgangspunt is hierbij dat vooral gezocht wordt naar antwoorden en oplossingen in de eigen gemeenschap. Wat kunnen inwoners lokaal voor elkaar betekenen? Een oudere die veel thuis zit en erg eenzaam is, kan in contact worden gebracht met een buurvrouw die graag eens op de koffie komt. De ervaring is dat wanneer inwoners elkaar passende hulp bieden, professionele en formele zorg in mindere mate nodig is, of zelfs helemaal buiten beeld kan worden gelaten.

De dorpsondersteuners zijn geselecteerd op hun (zorg)achtergrond en allemaal in grote mate betrokken bij hun dorpskern. Zij bewegen als ‘spin in het web’ als het gaat om de contacten tussen de inwoners en de informele zorg, maar zullen waar nodig ook een beroep doen op professionele hulp- en zorginstanties.

De dorpsondersteuners hebben een netwerk om zich heen met naast de professionele organisaties ook veel initiatieven vanuit de lokale gemeenschap. Zij zijn daarom de aangewezen personen om partijen met elkaar in contact te brengen en het aanbod van lokale zorg te belichten. Daarnaast sporen zij hun inwoners aan vooral ook zelf na te denken over het vergroten van de leefbaarheid in de kern en hieraan mee te werken.

Wanneer u als inwoner van Bergeijk een vraag heeft voor de dorpsondersteuner in uw kern, dan kunt u deze rechtstreeks benaderen.

Dorpsondersteuner Bergeijk 't Hof Nicole Zelissen

Dorpsondersteuner Bergeijk 't Hof

Nicole Zelissen
Tel.: 06 - 46 76 81 95
E-mail: n.zelissen@lumenswerkt.nl

Ik ben Nicole Zelissen de dorpsondersteuner voor Bergeijk ’t Hof. Op dit moment woon ik in Eindhoven, maar ik ben geboren en getogen in Hilvarenbeek.

Ik ben werkzaam vanuit welzijnsorganisatie Lumens en vanuit afstemming/samenwerking met de Dorpsraad ’t Hof aangewezen als nieuwe dorpsondersteuner. Mijn eerste gesprek met de dorpsraad voelde als een warm welkom waardoor ik met veel plezier ben begonnen in Bergeijk.

Als dorpsondersteuner zet ik me in voor mensen die een vraag of een wens hebben op het brede gebied van Zorg en Welzijn. Daarnaast ben ik ondersteunend aan een vrijwilligersorganisatie en een deelnemer aan allerlei netwerkoverleggen.

Zoek je mij? Dan ben ik op dinsdag en donderdag werkzaam in Bergeijk en vaak aanwezig in het Aquinohuis.

Maar ik ben natuurlijk ook te bereiken via mail:n.zelissen@lumenswerkt.nl of telefonisch via 06 - 46 76 81 95.

Dorpsondersteuner de Weebosch

Lieneke Verspaandonk
Tel.: 06-52 17 49 10
E-mail: dorpsondersteuner@deweebosch.nl

Mijn naam is Lieneke Verspaandonk ik ben geboren in 1971 in Riethoven. Ik heb twee puberzonen van nu 17 en 19 jaar die door de weeks met mij in Reusel wonen.

Sinds 1 oktober 2022 ben ik dorpsondersteuner in de Weebosch. Daarnaast ben ik ook werkzaam als dorpsondersteuner in Riethoven en ik merk nu al wel de voordelen van op 2 plekken binnen een gemeente werken.

Mijn belangrijkste taak is het verbinden van …. Vraag en aanbod, initiatieven, formele zorg en burenhulp. Maar ook nieuwe ideeën ondersteunen en vooral ook koesteren en zorgen voor al het moois wat al bestaat blijft bestaan! Hoe? Met jullie als inwoners!

Mijn opdrachtgever is het bestuur van dorpsraad Weebosch en inhoudelijke aansturing gebeurd door de bewoners die zitting hebben in de begeleidingscommissie. Deze vertegenwoordigen ieder een eigen deel van het dorp. De eerste fiets en wandeltochten hebben me al veel mooie bijzondere plekjes laten zien. Een belangrijk speerpunt wat me is meegegeven vanuit bestuur en begeleidingsgroep is de betrokkenheid van de jeugd bij het dorp!

Ik heb ruim 20 jaar gewerkt bij diverse organisaties voor welzijnswerk in zowel stad als dorp. De laatste 10 jaar als zelfstandige. Heerlijk is het om direct in opdracht van de bewoners zelf te mogen werken! Het organiseren van het MEEDOEN is mijn sterke kant gebleken. Mijn motto is al jaren DOEN wat WEL kan, dus …. Laat maar van je horen, doe maar mee.

Ik nodig je van harte uit op de koffie, hierbij wat momenten waar je zo kan binnenlopen voor een kop koffie een praatje en me in het echt te ontmoeten.

Kom vooral een keertje langs? Heb je liever dat ik bij je thuis langs kom? Dat kan ook bel me dan vooral. 

Dorpsondersteuner Riethoven Lieneke Verspaandonk
Dorpsondersteuner 't Loo Fernanda Raijmakers-Groenenberg

Dorpsondersteuner ’t Loo

Fernanda Raijmakers
Tel.: 06 - 30 89 24 14
E-mail: f.raijmakers@zorginoktober.nl

Ik ben Fernanda Raijmakers en woon in Riethoven. Ik woon er met mijn man en heb 2 zonen. Sinds 1 oktober 2021 ben ik begonnen als Dorpsondersteuner van ‘t Loo. Ik werk voor zorggroep Oktober en kom bij de mensen thuis die extra begeleiding nodig hebben in het dagelijks leven. Zo ontlast ik de mantelzorger en bij vragen een bemiddelende rol. Niet alleen met vragen voor zorg maar ook waar u aansluiting kunt vinden in uw directe omgeving. Als dorpsondersteuner werk ik nauw samen met ‘t Loo Ontmoet.

Dit kan zijn bij activiteiten die georganiseerd worden, maar ook voor hulp zelfstandig wonen. Het kan gaan over diensten en hulp van professionele instellingen, vrijwilligers of familieleden.

Heb je nog vragen dan kan je me gerust bellen op telefoonnummer 06 - 30 89 24 14.

Dorpsondersteuner Luyksgestel

Sandra Verkennis
Tel.: 06 - 22 52 85 28
E-mail: info@dorpsondersteunerluyksgestel.nl

Ik ben Sandra Verkennis, geboren in 1972 en woon samen met mijn partner in Luyksgestel en ben moeder van een inmiddels volwassen zoon.

Ik ben opgegroeid in Eindhoven, maar kwam al op jonge leeftijd via Camping De Paal, in Luyksgestel voor een voorstelling bij het Openluchttheater De Hunnebergen. 

Vanaf mijn 23ste, ben ik via vele dorpen in Brabant, neergestreken in Luyksgestel, waar ik al bij al inmiddels zo’n 10 jaar woon. Van beroep verpleegkundige en tot heden werkzaam in het ziekenhuis, maar heb in het verleden ook in de thuiszorg gewerkt. Verder mezelf de afgelopen jaren veel bezig gehouden met persoonlijke ontwikkeling en mede vanuit daar, afgelopen januari de stap gezet naast mijn baan als verpleegkundige, te starten met mijn eigen praktijk. Dit is mooie combinatie met mijn nieuwe rol als dorpsondersteuner, die ik vanaf 1 april 2023 mag gaan vervullen.
'VERBINDEN'  dat is het eerste woord wat in me op kwam toen ik aan de taak van een dorpsondersteuner dacht. Dit dan te kunnen doen vanuit COMPASSIE. Mijn visie is dan ook : mensen bij elkaar brengen en daarbij een signalerende en stimulerende rol hebben. Loop je ergens vast , heb je een (hulp)vraag , maak je je zorgen om iemand of een raar onderbuikgevoel bij een situatie. Of heb je gewoon hulp nodig bij iets? Benader me en ik kijk samen met je, welke rol ik hierin kan hebben om tot een goede/ passende oplossing of antwoord te kunnen komen. Gebruik makende van een netwerk om mij heen van zowel professionals als niet professionals.

Natuurlijk vind ik het belangrijk om iedereen te bereiken en nog meer ogen en oren in het dorp te creëren, daarom werk ik nauw samen met dorpsraad en de werkgroep 'zorgen natuurlijk'.

Dus bel of e-mail me gerust.
 

Dorpsondersteuner Sandra Verkennis
Dorpsondersteuner Riethoven Lieneke Verspaandonk

Dorpsondersteuner Riethoven

Lieneke Verspaandonk
Tel.: 06 - 55 22 58 56
E-mail: dorpsondersteuner@meerriethoven.nl

Mijn naam is Lieneke Verspaandonk. Geboren in Riethoven en sinds 1 april 2022 werkzaam als dorpsondersteuner in Riethoven! Mijn belangrijkste taak is het verbinden van …. Vraag en aanbod, initiatieven, formele zorg en burenhulp. Maar ook nieuwe ideeën ondersteunen en vooral ook koesteren en zorgen voor al het moois wat al bestaat blijft bestaan! Hoe? Samen met de inwoners van Riethoven kijken en vaststellen wat men zelf kan en waar men mijn hulp bij nodig heeft. Mijn opdrachtgever is Meer Riethoven en dat is precies wat waar ik in geloof, eigenaarschap en regie bij de bewoners!

Ik heb ruim 20 jaar gewerkt bij diverse organisaties voor welzijnswerk. Het activeren van het MEEDOEN is mijn sterke kant gebleken. De laatste 10 jaar werk ik met veel plezier vanuit mijn eigen bedrijf, dat niet voor niets Ontwikkelbedrijf 3.0 heet.  Naast proces begeleiding wil ik bezig zijn met het ontwikkelen van programma's die gaan om MEEDOEN in de samenleving. Ik ben er van overtuigd dat iedereen graag MEEDOET en erbij wil horen! Dit gaat samen met mijn motto is doen wat WEL kan, dus …. Laat maar van je horen.

Ik nodig je van harte uit elke 1e donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 drink ik koffie in de Rietstek, Hennepstraat 6.

Kom vooral een keertje langs?

Dorpsondersteuner Westerhoven

Helma van Gerven
Tel.: 06 - 30 90 06 87
E-mail: dorpsondersteunerwh@gmail.com

Sinds juni 2016 ben ik de dorpsondersteuner van Westerhoven. De afgelopen jaren ben ik aan de slag gegaan met het organiseren van nieuwe activiteiten binnen de dorpskern, zoals de wandelgroep 55+ die elke donderdagochtend gaat wandelen, het project samen koken, samen eten. Verder heb ik voor de jeugd een freerun activiteit opgezet, welke elke woensdagmiddag plaatsvindt bij de sporthal. Natuurlijk mogen we onze activiteit voor de jeugd met de kermis (heitje voor karweitje) ook niet vergeten.

In Westerhoven zijn we ook in het bezit van een duofiets. Beschikbaar gesteld door een inwoner. Welke ingezet kan worden als iemand wil gaan fietsen, maar dit niet meer zelfstandig op een gewone (elektrische) fiets kan.

Als dorpsondersteuner ben ik een informatie- en aanspreekpunt voor de inwoners van Westerhoven van 0 tot 99 jaar. Ook ben ik nauw betrokken bij Wij WEsterhoven. Het draagvlak wordt gecreëerd van onderuit, de vraag is vanuit het dorp. Initiatieven die bijdragen aan (nieuwe) sociale contacten en leefbaarheid. Zo wordt er gekeken naar het inrichten van de zorg in Westerhoven in de toekomst. De wens wordt geuit dat men in Westerhoven kan blijven wonen als men hulpbehoevend is. Ik ben ervan overtuigd dat ik samen met de werkgroep hier een prachtig plan van kan maken zodat we ook op dit vlak kunnen laten zien waar Westerhoven goed in is. Dit heeft echter wel zijn tijd nodig.

Wat ik verder probeer te bewerkstelligen is dat de inwoners elkaar weten te vinden en dat we door middel van van vrijwilligers de mensen die bijvoorbeeld eenzaamheid ervaren een stukje aandacht kunnen geven.

Ik ben telefonisch of via e-mail bereikbaar. Mijn telefoonnummer is: 06 - 30 90 06 87 en mijn mailadres is: dorpsondersteunerwh@gmail.com

Dorpsondersteuner Westerhoven Helma van Gerven