De meeste kernen van de gemeente kennen een dorps- of kernraad. Met het college van burgemeester en wethouders zijn zij het convenant "De rol van dorpsraden in burgerparticipatie 2020"(externe link) aangegaan waarin rechten en verplichtingen zijn vastgelegd. Naast bepalingen over de samenstelling, vergaderfrequentie en toegekende budgetten is ook het onderdeel advisering opgenomen.

Dorpsraad Bergeijk 't Hof

Dorpsraad Bergeijk ’t Hof heeft als doel het bevorderen van een laagdrempelig contact tussen de bewoners van ’t Hof en het gemeentebestuur van Bergeijk.

Contactgegevens

Voorzitter:
De heer F. (Frans) Pasmans | Kennedylaan 32 | 5571 KC Bergeijk
Telefoonnummer: 0497 - 573 457
E-mail: info@dorpsraadbergeijk.nl

Secretaris:
De heer A. (Ad) van Poppel
E-mail: secretariaat@dorpsraadbergeijk.nl

www.dorpsraadbergeijk.nl(externe link)

Stichting Samen 't Loo / Dorpsraad ‘t Loo

Stichting Samen 't Loo

Samen ‘t Loo is een stichting die bewoners, bedrijven en verenigingen van ‘t Loo met elkaar verbindt en ervoor zorgt dat er voor iedereen in het dorp ruimte is om te wonen, werken en leven.

Samen ’t Loo is eigenlijk niets nieuws, het is alleen een naam geven aan iets bijzonders: een prachtige dorpskern, met prachtige mensen, die door samenwerking streven naar een goed sociaal klimaat op ‘t Loo. Een sociale basis, waardoor iedereen terecht kan en zich thuis voelt bij een van de activiteiten in ons gemeenschapshuis.

Contactgegevens

Stichting Samen 't Loo
Terlostraat 7
5571 KW Bergeijk
E-mail: info@samen-t-loo.nl

Dorpsraad 't Loo

De dorpsraad ’t Loo heeft als doelstelling de algemene belangen te behartigen van alle bewoners van ’t Loo ten behoeve van de leefbaarheid en de leefomgeving. Zij geeft gevraagd én ongevraagd de gemeente advies om de leefbaarheid op ’t Loo te waarborgen.

Dorpsraad ’t Loo werkt verder nauw samen met de dorpsraden van de andere dorpen, die tezamen Groot Bergeijk vormen, om gezamenlijk de leefbaarheid van Groot Bergeijk te waarborgen en te optimaliseren.

Contactgegevens

Secretaris:
Mevrouw J. (Judith) Kolen
Telefoonnummer: 0497 - 575 354 / 06 - 15 12 26 43
E-mail: dorpsraad@samen-t-loo.nl

Stichting de Weebosch

Stichting de Weebosch bevordert de leefbaarheid van de kern de Weebosch en het welzijn van haar inwoners. Is de overlegpartner namens het dorp met de gemeente Bergeijk. Daarnaast onderhoudt ze vanuit de traditie nauwe banden met de verenigingen en zorgt ze voor uitwisseling, coördinatie, samenwerking en ondersteuning.

Contactgegevens

Secretaris:
Dhr. J. (Joost) Denissen |  Witrijtseweg 9  |  5571 KJ Bergeijk
E-mail: info@deweebosch.nl 

www.deweebosch.nl(externe link)

Dorpsraad Luyksgestel

De Dorpsraad Luyksgestel is opgericht in 1996 met het doel de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. Er is regelmatig contact tussen de Gemeente Bergeijk en de Dorpsraad. De Dorpsraad geeft de Gemeente gevraagd en ongevraagd advies over allerlei zaken die specifiek zijn voor Luyksgestel.

Contactgegevens

Secretaris:
Dhr. G. (Gerry) van Rooij | p/a Ganzevoet 9 | 5575 DL Luyksgestel
Telefoonnummer: 0497 - 541 605
E-mail: secretaris.drl@gmail.com

www.dorpsraad-luyksgestel.nl(externe link)

Dorpsraad Westerhoven

De dorpsraad Westerhoven ziet zichzelf als een schakel tussen de kern Westerhoven en de gemeente Bergeijk. Via de dorpsraad kan de bevolking bij de gemeente kenbaar maken wat er onder hen leeft. Dit teneinde de leefbaarheid in de kern op een goed peil te houden en daar waar nodig te versterken.  

De dorpsraad ziet het als haar taak informatie uit het dorp op te nemen, te structureren en deze informatie door te schakelen naar de gemeente.
Ook ziet de dorpsraad het als belangrijke plicht de bevolking te informeren over zaken die binnen de gemeente spelen en voor de bevolking van belang kunnen zijn.

Contactgegevens

Secretaris
De heer Joop Kock | Braambos 21a | 5563 AB, Westerhoven
Telefoonnummer: 06 - 16 13 11 75
E-mail: info@dorpsraadwesterhoven.nl

www.dorpsraadwesterhoven.nl(externe link)

Stichting Kernraad Riethoven

Contactgegevens

Secretaris:
De heer N. (Nol) Kuijpers | Boshovenstraat 1a | 5561 AR Riethoven
E-mail: kernraad.riethoven@gmail.com

www.meerriethoven.nl/initiatiefnemer/kernraad-skr(externe link)