In grote delen van Nederland hadden mensen het afgelopen jaar last van de sterke toename van het aantal eikenprocessierupsen. Zo ook in de gemeente Bergeijk. Om de verwachte hinder dit jaar zoveel mogelijk te beperken gaan we in de gemeente Bergeijk naast het bespuiten van bomen en het opzuigen van de nesten, ook de leefomstandigheden van de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups- of vlinder verbeteren. Door met Bergeijkse verenigingen samen te werken gaan we onder andere samen aan de slag met de monitoring van de 1000 nestkasten voor mezen, vleesmuizen en andere vijanden van de eikenprocessierupsen. Uit proeven elders in Nederland is gebleken dat de aanwezigheid van deze vijanden het aantal eikenprocessierupsen met 85% kan laten dalen.

Aanpak 2020-2022

Omdat de kans groot is dat we de komende jaren nog rekening moeten houden met een blijvende populatiedruk van de eikenprocessierups is en blijft het doel om hinder voor mens en (huis) dieren zo veel mogelijk te beperken. Zo gaan we door met de maatregelen die we de afgelopen jaren al hebben ingezet. Dit wil zeggen dat we een deel van de eikenbomen blijven bespuiten. Ook blijven we doorgaan met het opzuigen van de nesten op het moment dat de rupsen brandharen hebben en nesten gaan vormen. Voor beide maatregelen hebben kwetsbare locaties, dus locaties waar veel mensen overlast ervaren, voorrang.

Natuurlijke vijanden

Dat de eikenprocessierups zich zo massaal kan uitbreiden heeft één belangrijke oorzaak: er is te weinig plek voor natuurlijke vijanden. Een eikenlaan langs een weg is voor veel dieren een incompleet leefmilieu. Er is onvoldoende variatie aan voedsel, er is weinig schuilgelegenheid, er zijn geen goede mogelijkheden voor voortplanting, etc. De gemeente Bergeijk heeft daarom voor de komende jaren extra budget beschikbaar gesteld voor creëren van betere omstandigheden voor koolmezen, pimpelmezen, spreeuwen, boomklevers en kauwen, welke gezien worden als de voornaamste natuurlijke vijanden van de eikenprocessierupsen. Maar niet alleen vogels leven van de eikenprocessierups- of vlinder. Zo eet ook de grootoorvleermuis, gaasvlieg, sluipwesp, sluipvlieg, lieveheersbeestjes, mier en bepaalde wantsen graag van de rups. Door het planten van bollen, zaaien van bepaalde kruiden, het planten van struiken, het plaatsen van nestkasten en vleermuiskasten, én het aanpassen van het bermbeheer, gaan we de biodiversiteit in onze gemeente in brede zin versterken en een beter leefklimaat creëren. 

Informatie

De GGD Brabant heeft een website ontwikkeld (www.oakie.info) waar voor verschillende doelgroepen informatie te vinden is over hoe om te gaan met de eikenprocessierups en de overlast die je er van kan ervaren. Ook kunt u voor meer informatie terecht op de website van het Kenniscentrum Eikenprocessierups (www.processierups.nu).