We hebben het al vaker uitgesproken; Bergeijk wil dé fietsgemeente van Brabant worden. Dit is bevestigd door de gemeenteraad in 2018 bij het vaststellen van de Gemeentelijke Visie Mobiliteit en in 2019 bij de prioritering van de te realiseren fietspaden. Naast een belangrijk vervoersmiddel voor onze schoolgaande jeugd is de fiets ook een steeds beter alternatief voor het woon-werk verkeer. Met goede fietsverbindingen van kern tot kern en van Bergeijk naar het stedelijk gebied, willen we de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van Bergeijk  vergroten. Daarnaast is fietsen natuurlijk duurzaam en goed voor de gezondheid.

Bergeijk heeft de afgelopen jaren, maar zal ook de komende tijd, flink investeren in de realisatie van deze fietsambitie. De gemeenteraad heeft in 2019 zes fietsverbindingen prioriteit gegeven. 

•    Fietsverbinding Bergeijk – stedelijk gebied (1) 
•    Fietsverbinding Eersel – Bergeijk (2)
•    Fietsverbinding Luyksgestel – Weebosch (3)
•    Fietsverbinding Walik – Steensel (4)
•    Fietsverbinding Kempervennen – Westerhoven (5)
•    Fietsverbinding Witrijt – Eersel (6)

Deze fietsverbindingen staan los van de fietspaden Heuvel (tussen Westerhoven en Riethoven) en Schoolstraat (Riethoven) die al in voorbereiding zijn en gerealiseerd gaan worden. 

Daarnaast hebben we in de afgelopen jaren de fietsverbindingen Loo – Weebosch, Heuvel (Westerhoven), Molenstraat, Gildestraat en Dorpsstraat (Riethoven), Ploegpad (Bergeijk) en de fietsverbinding Bisschop Rythoviusdreef (Riethoven – Walik) al gerealiseerd. 

De fiets in plaats van de auto

De fiets wordt gezien als een belangrijk alternatief voor de auto. Het stimuleren van het fietsgebruik draagt dan ook bij aan de landelijke mobiliteitstransitie welke nu gaande is. Dit om meer mensen uit de auto te krijgen en voor andere vervoerswijzen te kiezen. Met de realisatie van goede fietsverbindingen wil de gemeente Bergeijk voor zowel haar eigen burgers als forenzen veilige fietsvoorzieningen realiseren.

1. Fietsverbinding Bergeijk – Stedelijk gebied

Oplevering fase 1: November 2021

In 2021 hebben de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel- de Mierden gezamenlijk met de gemeente Veldhoven een voorlopig ontwerp uitgewerkt voor de fietsverbindingen Reusel – stedelijk gebied en Bergeijk – stedelijk gebied. Voor gemeente Bergeijk betreft dit een vrijliggend fietspad aan de westzijde van de Eikenstraat, een fietsstraat ter hoogte van de Hobbel en Broekhovenseweg (binnen de bebouwde kom) en een vrijliggend fietspad aan de zuidzijde van de Broekhovenseweg. In de komende jaren worden deze voorlopige ontwerpen in samenspraak met aanwonenden, grondeigenaren en overige belanghebbenden verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp.

Enkele onderdelen ten behoeve van de fietsverbinding Bergeijk – stedelijk gebied zijn al verder in het proces. Zo nadert het vrijliggend fietspad gedeelte Broekhovenseweg (tussen Veldhovensedijk en Zevenfonteinenweg) haar afronding.

Ten behoeve van het gedeelte tussen de Zevenfonteinenweg en Volmolen wordt een herziening van het bestemmingsplan voorbereid. Naar verwachting wordt dit gedeelte van het fietspad in 2022 gerealiseerd.

2. Fietsverbinding Eersel – Bergeijk

Voorlopige oplevering fase 1: eind 2021
Voorlopige oplevering fase 2: tweede kwartaal 2022

Als onderdeel van de fietsverbinding Eersel – Bergeijk zijn we onlangs gestart met de werkzaamheden van de fietspaden langs de Eerselsedijk in Bergeijk. In het kader van dit project worden de bestaande fietspaden opgebroken en worden ze verbreed naar 2,80 m. Daarnaast worden de fietspaden zoveel als mogelijk in het beton uitgevoerd wat het fietscomfort ten goede komt. Voor eind 2021 worden de fietspaden buiten de bebouwde kom verbreed en in beton uitgevoerd. Het gedeelte, binnen de bebouwde kom, wordt naar verwachting in het tweede kwartaal 2022 uitgevoerd.

3. Fietsverbinding Luyksgestel – Weebosch

Voorlopige oplevering: tweede kwartaal 2022

Tussen de bebouwde kom van Luyksgestel en de bebouwde kom van Weebosch wordt aan beide zijden van de weg een vrijliggend fietspad gerealiseerd. De uitvoering van deze vrijliggende fietsverbindingen is in aanbesteding. Naar verwachting wordt met de werkzaamheden eind 2021 gestart en wordt het fietspad opgeleverd in het tweede kwartaal van 2022.

4. Fietsverbinding Walik – Steensel

Voorlopige oplevering: 2023

Gemeente Bergeijk is voornemens om in samenwerking met de gemeente Eersel aan de westzijde van de weg een vrijliggende fietsverbinding te realiseren. Deze start vanaf de bebouwde kom Steensel tot aan de Hobbel te Walik. In 2021 is hier een gezamenlijk traject voor opgestart met als doel om in 2022 naar een definitief plan toe te werken en de bestemmingsplanprocedure op te starten. De uitvoering van fietsverbinding wordt voorzien in 2023.

5. Fietsverbinding Kempervennen

Voorlopige oplevering: nog niet bekend

Project fietsverbinding Kempervennen hangt sterk samen met de ontwikkelingen rondom het Eurocircuit en de leisurezone in Valkenswaard. De komende jaren zal gezamenlijk met de gemeente Valkenswaard gekeken worden naar de mogelijkheden voor een verbeterde toeristische fietsverbinding van de Kempervennen naar de kern Westerhoven (via de Kempervennendreef, Weerderdijk en Oude Weerderdijk).

6. Fietsverbinding Witrijt

Voorlopige oplevering: nog niet bekend

Langs de Witrijt in de Weebosch ligt een bestaande toeristische fietsverbinding welke de Belgische gemeente Mol met gemeente Eersel verbindt. In de komende jaren wordt gezamenlijk met de gemeenten Mol en Eersel bezien of deze toeristische fietsverbinding kan worden opgewaardeerd

Project De Kempenroute – F67

Voor het aanjagen van de mobiliteitstransitie wordt de fiets als belangrijkste alternatief gezien voor de auto.  Om het (snel)fietsen te stimuleren en de potentie te benutten werken de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel- de Mierden en Veldhoven samen met de provincie Noord-Brabant aan het project De Kempenroute – F67. De drie (snel)fietsverbindingen, van Reusel naar Veldhoven/Eindhoven, Bergeijk naar Veldhoven/Eindhoven en de inprikker Eersel – Duynenwater worden door de provincie gezien als een belangrijke pijler in de opgave die er ligt voor de mobiliteitstransitie.  

Het beoogde effect van de realisatie van de Kempenroute is dat, door middel van de realisatie van goede fietsverbindingen van de Kempen naar het stedelijk gebied, de fiets een volwaardig alternatief kan zijn voor de auto. De Kempenroute draagt daarmee bij aan het tegengaan van de verkeersdrukte op de Randweg A2 Eindhoven en ontlast de route A67 de Hogt – Belgische grens.

Fietsverbindingen de Kempen naar het stedelijk gebied F67 ingetekend op een kaart