Om de geboorte van kinderen in onze gemeente te vieren, planten we voor ieder kind een boom. Het is een oud gebruik. Onze voorouders geloofden dat de kinderziel en de boomgeesten met elkaar verbonden waren. Het planten van een geboorteboom staat daarom ook symbool voor de wens om kinderen op te laten groeien in een groene, gezonde wereld. Bossen zijn belangrijk voor het zuiveren van de lucht, de opslag van teveel aan koolstofdioxide (CO2), het behoud van de biodiversiteit en voor natuurbeleving.

Waar

Als locatie voor het geboortebos is gekozen voor het bosgebied aan de Eerselsedijk, Dopheidedreef (ingang tegenover de Paaldreef). Het is een plek waar we de mogelijkheid hebben om het bestaande bos om te vormen naar een meer gevarieerd en duurzaam bos. Daarnaast is het een herkenbare plek die goed bereikbaar is. 

Aanmelden Geboortebos 

De eerst volgende editie van het geboortebos is op zaterdag 9 maart 2024.  Dan gaan we samen met alle kindjes, geboren in 2022, een boom planten. Voor de kinderen uit 2023 organiseren we een boomplantdag op zaterdag 8 maart 2024.  

Wilt u, samen met uw kindje, een boom planten in het kader van het geboortebos? Klik op het jaartal waarin je kind is geboren en vul het aanmeldformulier in.

Aanmelden geboortebos 2022

Aanmelden geboortebos 2023

Een week voorafgaand aan de boomplantdag ontvangt u meer informatie over het exacte programma. 

Hoe

De aanplant van de geboortebomen gaat groepsgewijs door middel van cirkelvormige locaties omgeven door dood hout. Voor elk jaar maken we een nieuwe cirkel voorzien van een jaartalbordje. Naast de aanplant van de geboortebomen zullen ook andere soorten bomen zich vestigen via zaden van bomen en struiken in de buurt. Geleidelijk ontstaat een gevarieerder en vitaler bos. Naar verloop van tijd is een geboorteboom niet altijd meer te herkennen of soms zelfs niet meer aanwezig door onderlinge concurrentie. Echter heeft elke geboorteboom wel bijgedragen aan de bosontwikkeling en de verschillende functies. 

Kindje plant een boom tijdens het geboortebos

Waarom 

Op 20 februari 2020 heeft de raad een motie aangenomen om te onderzoeken hoe een 'geboortebos' te realiseren in Bergeijk om dit vervolgens in 2021 voor de eerste keer te organiseren. Dit bleek helaas door corona vorig jaar niet mogelijk. De eerste editie van het geboortebos, voor kinderen geboren in 2020, vond plaats op zaterdag 12 maart 2022.