Wilt u niet trouwen maar wel uw relatie officieel maken? Dan kunt u kiezen voor een geregistreerd partnerschap. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente.

DigiD linkOnline reserveren partnerschap

Kosten

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag€ 292,35
Zaterdag en zondag€ 549,35
Aanleveren getuige van de gemeente (per getuige)€ 23,40
Wijziging afspraak geregistreerd partnerschap€ 21,70
Administratieve omzetting (huw/part)€ 16,60
Partnerschapsboekje€ 45,70

Wat moet ik doen?

 • U meldt bij de gemeente dat u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Doe dit minstens veertien dagen van tevoren in de gemeente waar u wilt dat uw partnerschap geregistreerd wordt.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal twee en maximaal vier getuigen hebben.

Geregistreerd partnerschap met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u het partnerschap aan te gaan voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U heeft deze verklaring niet nodig als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen(externe link)
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • een buitenlands geregistreerd partnerschap ouder dan tien jaar in Nederland wilt laten registreren
 • een beëindigd buitenlands partnerschap in Nederland wilt laten registreren

Gratis huwelijk/geregistreerd partnerschap

Voor inwoners van Bergeijk is het mogelijk om dinsdag en woensdag om 09.00 uur gratis te trouwen of een partnerschap te laten registreren. Dit vindt plaats aan de publieksbalie, en zal verricht worden door een aangewezen (buitengewoon) ambtenaar. Een toespraak en persoonlijke invulling is niet mogelijk, er mogen maximaal 6 personen bij de ceremonie aanwezig zijn (inclusief het bruidspaar). U dient zelf voor getuigen te zorgen, gemeentelijke getuigen zijn niet mogelijk.

Wat heb ik nodig?

 • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen
 • als u eerder getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap heeft gehad: bewijs dat dit beëindigd is, zoals een scheidingsakte of overlijdensakte