Wilt u niet trouwen maar wel uw relatie officieel maken? Dan kunt u kiezen voor een geregistreerd partnerschap. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente.

DigiD linkOnline reserveren partnerschap

Kosten

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag€ 279,05
Zaterdag en zondag€ 524,35
Aanleveren getuige van de gemeente (per getuige)€ 22,35
Wijziging afspraak geregistreerd partnerschap€ 20,70
Administratieve omzetting (huw/part)€ 15,70
Partnerschapsboekje€ 43,60

Wat moet ik doen?

 • U meldt bij de gemeente dat u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Doe dit minstens veertien dagen van tevoren in de gemeente waar u wilt dat uw partnerschap geregistreerd wordt.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal twee en maximaal vier getuigen hebben.

Geregistreerd partnerschap met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u het partnerschap aan te gaan voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U heeft deze verklaring niet nodig als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen(externe link)
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • een buitenlands geregistreerd partnerschap ouder dan tien jaar in Nederland wilt laten registreren
 • een beëindigd buitenlands partnerschap in Nederland wilt laten registreren

Gratis huwelijk/geregistreerd partnerschap

Voor inwoners van Bergeijk is het mogelijk om dinsdag en woensdag om 09.00 uur gratis te trouwen of een partnerschap te laten registreren. Dit vindt plaats aan de publieksbalie, en zal verricht worden door een aangewezen (buitengewoon) ambtenaar. Een toespraak en persoonlijke invulling is niet mogelijk, er mogen maximaal 6 personen bij de ceremonie aanwezig zijn (inclusief het bruidspaar). U dient zelf voor getuigen te zorgen, gemeentelijke getuigen zijn niet mogelijk.

Wat heb ik nodig?

 • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen
 • als u eerder getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap heeft gehad: bewijs dat dit beëindigd is, zoals een scheidingsakte of overlijdensakte

Extra informatie

 • Als u uw geregistreerd partnerschap wilt laten omzetten in een huwelijk, vraagt u de gemeente om een 'akte van omzetting'.
 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands partnerschap wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan achttien jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag geen partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
 • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet u aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

Er zijn landen die het geregistreerd partnerschap niet erkennen. Dit kan gevolgen hebben als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land. Informeer bij de ambassade of dit voor u het geval is.

Geregistreerd partnerschap op locatie

In de gemeente Bergeijk is het mogelijk om op een locatie naar keuze een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Aanstaande partners kunnen daarmee zelf bepalen waar ze elkaar het ja-woord willen geven. In principe kan een geregistreerd partnerschap overal binnen de gemeentegrenzen plaatsvinden. Wel moet de locatie aan bepaalde voorwaarden voldoen. Die voorwaarden gaan onder meer over de bereikbaarheid voor gasten en de veiligheid.

Buitengewoon ambtenaren

Als de ‘grote dag’ nadert en de meeste voorbereidingen achter de rug zijn, komen wij in beeld. Wij, Karin Lenssen, Astrid de Keulenaar en Britt Meijs, zijn de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand van de gemeente Bergeijk: kortweg ook wel aangeduid als ‘de Babsen’.

Wij voltrekken de meeste huwelijken/geregistreerde partnerschappen en nemen hier de tijd voor. Uiteraard doen wij dit ieder vanuit onze eigen persoonlijke invalshoek, maar wat ons alledrie kenmerkt is het enthousiasme voor dit bijzondere buitengewone ‘ambt’ en een zorgvuldige voorbereiding.

Hiertoe maken we zo’n 2 tot 3 weken voor het geregistreerd partnerschap een afspraak om elkaar te ontmoeten en indien mogelijk, komen we graag bij u thuis.

Tijdens dit kennismakingsgesprek nemen we alles rondom de ceremonie uitgebreid door. We besteden aandacht aan persoonlijke wensen, muziekkeuze, eventueel eigen inbreng en staan open voor wat zich zoal aandient.

Dit om in een sfeer van vertrouwen en herkenning samen te komen tot een viering die uniek is voor ieder paar. Een ceremonie die qua vorm en inhoud aansprekend is, met een mooie balans tussen ernst en lichtvoetigheid. Een ceremonie die een belangrijke bijdrage kan leveren aan een onvergetelijke dag!