Het geregistreerd partnerschap is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Wilt u uw partnerschap laten registreren? U kunt uw voorgenomen geregistreerd partnerschap online melden bij de gemeente. U kunt ook persoonlijk langs gaan bij de gemeente waar u uw partnerschap wilt laten registreren. Op enkele uitzonderingen na heeft een geregistreerd partnerschap dezelfde gevolgen als een huwelijk.

Wat kost het?

Voor de voltrekking van een geregistreerd partnerschap bedraagt het tarief (legesverordening gemeente Bergeijk 2021):

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag € 266,60
Zaterdag en zondag € 500,90
Aanleveren getuige van de gemeente (per getuige) € 21,35
Wijziging afspraak geregistreerd partnerschap € 19,75
Administratieve omzetting (huw/part) € 14,00
Partnerschapsboekje € 41,65

Hoe werkt het?

Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

 • de datum;
 • de locatie;
 • welke ambtenaar u wilt;
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
 • wat de kosten zijn.

Belangrijk is dat:

 • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
 • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Wat moet ik doen?

 • U meldt bij de gemeente dat u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Doe dit minstens 14 dagen van tevoren in de gemeente waar u wilt dat uw partnerschap geregistreerd wordt.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben.

Geregistreerd partnerschap met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u het partnerschap aan te gaan voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands geregistreerd partnerschap ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands partnerschap in Nederland wilt laten registreren.

Wat moet ik meenemen?

 • Afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner. (indien u niet in Nederland bent geboren)
 • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner.
 • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen.
 • Als u eerder getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap hebt gehad: bewijs dat dit beëindigd is. Zoals een scheidingsakte of overlijdensakte.

Extra informatie

 • Als u uw geregistreerd partnerschap wilt laten omzetten in een huwelijk, vraagt u de gemeente om een 'akte van omzetting'.
 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands partnerschap wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag geen partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet u aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

Er zijn landen die het geregistreerd partnerschap niet erkennen. Dit kan gevolgen hebben als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land. Informeer bij de ambassade of dit voor u het geval is.

Raadzaal

De raadzaal in de gemeente Bergeijk is in 2013 gerenoveerd. Daarmee komt een langgekoesterde wens uit: een geregistreerd partnerschap in de stijl van Gerrit Rietveld. In de kenmerkende Rietveldkleuren rood, geel, blauw en zwart zijn stijlvolle accenten aangebracht. Tevens is de akoestiek en de lichtinval aangepast, waardoor geluid en foto’s nog mooier worden.

Geregistreerd partnerschap op locatie

In de gemeente Bergeijk is het mogelijk om op een locatie naar keuze een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Aanstaande partners kunnen daarmee zelf bepalen waar ze elkaar het ja-woord willen geven. In principe kan een geregistreerd partnerschap overal binnen de gemeentegrenzen plaatsvinden. Wel moet de locatie aan bepaalde voorwaarden voldoen. Die voorwaarden gaan onder meer over de bereikbaarheid voor gasten en de veiligheid.

Buitengewoon ambtenaren

Als de ‘grote dag’ nadert en de meeste voorbereidingen achter de rug zijn, komen wij in beeld. Wij, Karin Lenssen, Astrid de Keulenaar en Britt Meijs, zijn de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand van de gemeente Bergeijk: kortweg ook wel aangeduid als ‘de Babsen’.

 

Wij voltrekken de meeste huwelijken/geregistreerde partnerschappen en nemen hier de tijd voor. Uiteraard doen wij dit ieder vanuit onze eigen persoonlijke invalshoek, maar wat ons alledrie kenmerkt is het enthousiasme voor dit bijzondere buitengewone ‘ambt’ en een zorgvuldige voorbereiding.

Hiertoe maken we zo’n 2 tot 3 weken voor het geregistreerd partnerschap een afspraak om elkaar te ontmoeten en indien mogelijk, komen we graag bij u thuis.

Tijdens dit kennismakingsgesprek nemen we alles rondom de ceremonie uitgebreid door. We besteden aandacht aan persoonlijke wensen, muziekkeuze, eventueel eigen inbreng en staan open voor wat zich zoal aandient.

Dit om in een sfeer van vertrouwen en herkenning samen te komen tot een viering die uniek is voor ieder paar. Een ceremonie die qua vorm en inhoud aansprekend is, met een mooie balans tussen ernst en lichtvoetigheid. Een ceremonie die een belangrijke bijdrage kan leveren aan een onvergetelijke dag!