Gladheidsbestrijding

Wanneer de vorst haar intrede doet, moet rekening gehouden worden met gladheid door sneeuwval en het bevriezen van natte weggedeelten. Daarom moet de gemeente ervoor zorgen dat de organisatie van de gladheidsbestrijding paraat staat voor het nieuwe winterseizoen. Immers, voor bijna iedereen is het de normaalste zaak van de wereld, dat bij gladheid of sneeuw de doorgaande wegen in vrij korte tijd weer berijdbaar zijn.

Hoewel wij de problemen onderkennen kan de gemeente niet onder alle winterse omstandigheden een absoluut veilig wegdek garanderen, maar zij heeft echter wel een inspanningsverplichting te zorgen voor een zo doeltreffend mogelijke gladheidsbestrijding. De gemeente Bergeijk heeft de zorg over 200 km verharde wegen en 45 km fietspad, gelegen zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Hoe werkt het?

De gemeente Bergeijk laat zich ondersteunen door de Centrale Alarmering Gladheid in de regio zuidoost Brabant. Hierbij worden de meetpunten en de diensten van Rijks- en provinciale waterstaat gebruikt. De gladheidsbestrijding is een samenspel van gemeenten, provincie en rijk. Om de gladheidsbestrijding in onze gemeente zo goed mogelijk uit te voeren worden met vier combinaties de rijbaan en met twee combinaties de fietspaden behandeld. De routes op de gemeentewegen en fietspaden zijn naar belangrijkheid van de wegen onderverdeeld in drie categorieën.

De routes op de gemeentewegen en fietspaden zijn naar belangrijkheid van de wegen onderverdeeld in 3 categorieën.

Strooiprogramma 2023-2024

Hierbij treft u enkel de A- en B-routes van wegen en fietspaden aan. Deze worden meestal tegelijkertijd behandeld. De niet vermelde straten vallen onder de C- route.

Bergeijk 't Hof, 't Loo en de Weebosch

Wegen:

Achterste Aa Achterste Loo Berkenlaan Beisterveldenweg Berkterbeemden Bokkerijder Bredasedijk Broekstraat Bucht Burgemeester Aartslaan Burgemeester Lindersweg Burgemeester Magneestraat Churchill-laan De Waterlaat Den Belleman Domineestraat Dr. Rauppstraat Eerselsedijk Eikenakker Ekkerstraat Elskensakker Enderakkers Eykereind Frater Romboutsstraat (gedeeltelijk) Fressevenweg Galgenberg Geestenberg Hagelkruis Heerkensakker Hoekerbeemden Hoek-Lijnt Hof Hofmanheideweg Hongarijesedijk Hooge Berkt Industrieweg Jan Roeststraat Kapelweg Kempakker Kennedylaan Kervelstraat Kerkstraat Kept Klaproosstraat (gedeeltelijk) Klaverstraat Kleine Broekstraat Kleine Witrijt Kromhurken Lindendreef Loo Looerheideweg Lijsterbesdreef Maaij Meester Pankenstraat Molenakkers Muggenhool Nieuwstraat (gedeeltelijk) Oude Postelseweg Postelseheideweg Prinses Marijkestraat Paaldreef Papaverstraat Puttendijk Riethovensedijk Rund Runderbochten Schutsboom Standerdmolen Sterrepad Sint Gerardusweg Spaanrijt Sparrendreef Stökskesweg Terlostraat Treurenberg Van de Tillaartstraat Van de Valgaetstraat Van Beverwijkstraat Vonderpad Voorste Aa Weebosch Weebosserweg Weerwolf Wilgenakker Witrijt Witrijtseweg Zandhoef

Fietspaden:

Broekstraat Burgemeester Aartslaan Burgemeester Magneestraat Borkelsedijk Eerselsedijk Eykereind Hoek Kerkpad Loo Kerkhofwegje Loo Lijnt Maaij Meester Pankenstraat Molenakkers Oude Postelseweg Riethovensedijk Terlostraat Weebosserweg Weebosch

Luyksgestel

Wegen:

Aadijk Boscheind Burgemeester Lindersweg Dorpstraat Elsendijk Hasselsestraat Hoge Rijt Hondsbosserdijk Kapellerweg Kerkstraat Kievit (gedeeltelijk) Kruisboomweg Lommelsedijk Loonsebaan Meerendreef Neerrijt Postelscheheideweg Prins van Luikstraat Ridder van Dinterstraat Rijt Schatersdijk Sengelsbroeksestraat Vlieterdijk Weeboscherweg Weegbree Zwarte Bergendreef Zwarte Horst

Fietspaden:

Dorpstraat Lommelsedijk Neerrijt Sengelsbroeksestraat

Riethoven

Wegen:

Bisschop Rythoviusdreef Boshovensestraat Bosweg Broekhovenseweg De Berkenheg Dorpsplein Dorpsstraat Eikestraat Eind Gildestraat Heiereind Hennepstraat Heuvelweg Hobbel Kapelstraat Keersop Keersopperdreef Molenstraat Schaiksedijk Schoolstraat Stevertsebaan Veldhovensedijk Vlasstraat Voorderstraat Walikerplein Willibrordusstraat Wilgerijs

Fietspaden:

Bisschop Rythoviusdreef Broekhovenseweg Keersopperdreef Kuninge Molenstraat Schaiksedijk

Westerhoven

Wegen:

Aarperstraat An de Heerstraat (gedeeltelijk) Beeken Beukenlaan Braambos Borkelsedijk Dorpstaat Eeuwelsedijk Heuvel Heijerdijk Heijerstraat Hoefakkers (gedeeltelijk) Keersopperdreef Kempervennendreef Kerkstraat Lange Akkers Leemskuilen Loveren Provincialeweg Steenovens (gedeeltelijk) Weerderdijk

Fietspaden:

Heuvel Heijerstraat Loveren Provincialeweg Weerderdijk

Sneeuw- en ijsvrij houden van stoepen en eigen terreinen

Als inwoner heeft u ook een rol in het bestrijden van gladheid. Op stoepen en wandelpaden wordt door de gemeente niet gestrooid. Het schoonhouden van stoepen is een eigen verantwoordelijkheid van een eigenaar of bewoner. U wordt geacht de toegang tot uw perceel zo veilig en toegankelijk mogelijk te houden. Wij doen daarom een dringend beroep op u om gladheid op voetpaden grenzend aan uw perceel zelf te bestrijden, waardoor vooral ouderen en mindervalide ook met het winterse weer de straat op kunnen.

Wij verzoeken u bij het sneeuwvrij maken van de stoepen geen sneeuw op de fiets- en rijbanen te schuiven.

Verder doen wij ook een beroep op bedrijven die hun eigen terrein schoon laten schuiven om geen sneeuw op de fiets- en rijbanen achter te laten. Regelmatig komt het voor dat met machines de sneeuw over de fiets- en rijbanen geschoven wordt en er gedeelten achter blijven. Dit is niet de bedoeling en hier tegen zal ook opgetreden worden.

Betekenis van de routes

A. route

Voor de doorgaande- en verbindingswegen tussen de woonkernen Bij plaatselijke gladheid wordt preventief gestrooid. De route dient ook onder extreme omstandigheden binnen 1 uur behandeld te zijn.

B. route

Voor wijkontsluitings- en ruilverkavelingswegen. Deze worden gestrooid bij algehele gladheid. Binnen 1,5 uur moet de gecombineerde route A en B behandeld zijn.

C. route

Woonwijken; deze worden alleen gestrooid bij extreme weersomstandigheden, zoals ijzel en zware sneeuwval. Deze route dient binnen 3 uur behandeld te zijn en wordt na de A en B route uitgevoerd.

Fietspaden

Deze worden eveneens naar belangrijkheid gestrooid en onderverdeeld in route A en B.

Voetpaden

Druk gebruikte voetgangersgebieden in woon- en winkelcentra worden bij ijzel en langdurige sneeuwval, tegelijkertijd met de C route behandeld.

Zelfbeheer

De gemeente doet een beroep op alle inwoners om de stoep voor hun deur ijs- en sneeuwvrij te houden, waardoor met name onze ouderen ook met het winterse weer nog de straat op durven.

Extra informatie

Het gladheidsbestrijdingsplan ligt voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis Burgemeester Magneestraat 1 te Bergeijk. Voor het inzien van het plan dient u een afspraak te maken. Dit kan telefonisch of via de receptie. Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over de gladheidbestrijding, dan kunt u contact opnemen met de heer Ronnie van Gompel, afdeling Beheer Ruimte, op 0497-551455.