Als een dierbare van u is overleden, kunt u diegene begraven op een gemeentelijke of particuliere begraafplaats. Als u voor een gemeentelijke begraafplaats kiest, vraagt u bij de gemeente een graf aan. De uitvaartondernemer kan dit voor u regelen.

Hoe werkt het?

Aankoop van een graf

U kunt zelf van te voren al een recht tot begraven kopen (reserveren), maar ook besluiten dit te zijner tijd aan de nabestaanden/begrafenisondernemer over te laten. U kunt voor maximaal een bepaalde periode aankopen, daarna kunt u dit recht desgewenst verlengen.

Onderhoudskosten van een graf

De onderhoudsrechten worden bij aankoop van een graf opgelegd. Bij afloop van het onderhoudsrecht ontvangt de nabestaande(n) hierover een schriftelijke reactie van de gemeente.

Wat moet ik doen?

De uitvaartondernemer kan een graf aanvragen bij de gemeente. U mag dit ook zelf doen.

Geef bij de aanvraag de volgende informatie:

  • de naam, geboortedatum en geboorteplaats van degene die is overleden
  • de datum en plaats van overlijden
  • de datum waarop de begrafenis plaatsvindt
  • hoe lang u het graf wilt huren (bijvoorbeeld 10, 20 of 30 jaar)
  • grafgegevens (de plek van het graf etc.)

Afstand doen van het graf

Als de huurperiode nog loopt en u het graf niet meer wilt, kunt u afstand doen van het graf. Dit doet u door een afstandsverklaring in te leveren bij de gemeente.

Overschrijven van het graf

Als de rechthebbende van het graf is overleden, kunt u het graf overschrijven naar een familielid. Doe dit binnen 1 jaar na overlijden van de rechthebbende.