Voortgang

 1. Afgerond: Aftrap herinrichting Burgemeester Magneestraat, Bergeijk -

  Op de informatieavond is het voornemen bekend gemaakt en is het proces toegelicht. Daarnaast zijn de aanwezigen bijgepraat over de stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater. Deze regeling wordt specifiek ingezet op herinrichtingsprojecten om aanwonenden te stimuleren om dakwater te bergen op eigen terrein.

  Als laatste is een klankbordgroep geformeerd. Met de klankbordgroep willen we een aantal sessies doorlopen, waarin de klankbordgroep kan zorgen voor input en feed back van voorstellen, om uiteindelijk samen tot een ontwerp te komen.

  Download de presentatie van de informatieavond van 12 oktober 2020

 2. Afgerond: Eerste sessie klankbordgroep -

  Samenkomst klankbordgroep

 3. Afgerond: Tweede sessie klankbordgroep -

  Samenkomst klankbordgroep

 4. Afgerond: Derde sessie klankbordgroep -

  Samenkomst klankbordgroep

 5. Afgerond: Vierde sessie klankbordgroep -

  Samenkomst klankbordgroep

 6. Afgerond: Informatieavond -

  Samen met een klankbordgroep is een ontwerp tot stand gekomen voor de herinrichting van de Burgemeester Magneestraat in de gemeente Bergeijk. Dit ontwerp is gepresenteerd op een informatieavond op 23 februari.

  Afgezien van het ontwerp, zijn de aanwezigen bijgepraat over onze stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater. Met deze regeling, die we inzetten op onze herinrichtingsprojecten, willen we aanwonenden stimuleren om dakwater te bergen op eigen terrein. 

  Presentatie ontwerp herinrichting Burgemeester Magneestraat

  Ontwerp herinrichting Burgemeester Magneestraat

 7. Nog te doen: Aanbesteding en gunning

  Vierde kwartaal 2022

 8. Nog te doen: Besteks- en aanbestedingsgereed maken

  Eerste kwartaal 2023

 9. Nog te doen: Uitvoering

  Tweede kwartaal 2023