Het Aquinohuis wil een inloop- en participatiehuis zijn voor alle Bergeijkenaren van Groot Bergeijk. In Bergeijk is de slogan ‘Bergeijk zorgt voor elkaar’. Dit proberen wij in het Aquinohuis in de praktijk te brengen.

Het Aquinohuis is er voor mensen die:

  • een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben,
  • eenzaam zijn,
  • aanspraak zoeken,
  • graag weer structuur in hun leven krijgen,
  • vrijwilligerswerk zoeken,
  • op zoek zijn naar een voedselbank voor Bergeijk,
  • anderstaligen die zoeken naar een inburgerings- of Nederlandse cursus,

Er staat in het Aquinohuis maar één vraag centraal: Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Door deze vraag te stellen, kijken we wat we samen kunnen doen zodat jij die stap kan zetten die nodig is voor jou. In algemene zin willen we mensen helpen stappen te zetten op de participatieladder.

Dokter Rauppstraat 52
5571 CH Bergeijk
Tel.: 0497 - 845 434

www.aquinohuis.nl