Pagina opties

Groter
RSS

Nieuwsberichten

 • BErgeijkGREEN Aanmoedigingsprijs voor duurzame initiatieven

  (15-07-2019)
  Logo BErgeijkGREEN Aanmoedigingsprijs

  Steeds meer Bergeijkenaren werken zelf, of met anderen uit de buurt, aan een duurzame toekomst. Zo zien we bijvoorbeeld steeds meer (dorps)moestuinen, worden schoolpleinen groener en nemen de Bergeijkse verenigingen energiebesparende maatregelen. Als gemeente zijn we hier blij mee. En om deze initiatieven te blijven stimuleren ondersteunen we ook dit jaar weer nieuwe lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Hiervoor is in totaal € 5.000,- vrijgemaakt. Inwoners van de gemeente kunnen hun idee kenbaar maken en daarmee maximaal € 1.500 voor de uitvoering krijgen.

 • Mailing van de gemeente?

  (12-07-2019)
  Logo gemeente Bergeijk

  In de afgelopen periode hebben wij een aantal keer vernomen dat er brieven naar inwoners zijn gestuurd door externe bedrijven die bijvoorbeeld werkzaam zijn in de isolatiebranche of opwek van zonne-energie. De brieven zijn zo opgesteld dat het lijkt alsof de gemeente hierbij betrokken is. Dit is echter niet het geval. Als gemeente zijn wij onafhankelijk en zullen wij nooit een-op-een samenwerken met een commercieel bedrijf. Wanneer u een dergelijke brief ontvangt en u twijfelt aan de afzender of het aanbod dat ze u doen, dan adviseren wij u extra alert te zijn. Zo kunt u altijd meerdere offertes aanvragen om ze vervolgens te vergelijken.

 • Inbrekers gaan niet met vakantie

  (12-07-2019)
  Op vakantie licht de buren in

  De vakantieperiode is begonnen. Een tijd van heerlijk luieren aan het strand, lekker eten en drinken en mooie steden bekijken. Maar ook de weken waarin inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat bewoners van huis zijn. Het is vaak eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn: uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn, nooit een lampje aan. Om te voorkomen dat inbrekers tijdens uw vakantie hun oog op uw woning laten vallen, is het dus zaak dat de woning een bewoonde indruk maakt.

 • Duurzaamheidstip juli: Met minder afval spaar je grondstoffen en energie!

  (12-07-2019)

  Afval voorkomen is makkelijker dan je denkt. Hiervoor een aantal tips:

 • Transformatiefonds detailhandel Bergeijk

  (08-07-2019)
  Logo gemeente Bergeijk

  Winkels zorgen mede voor de leefbaarheid van een dorp. Een gastvrij centrum heeft een sociale functie, creëert banen en heeft een grote aantrekkingskracht op klanten en andere ondernemers.

 • Cameratoezicht kermis Bergeijk

  (08-07-2019)
  Logo gemeente Bergeijk

  Mede gelet op de positieve ervaringen van vorig jaar heeft de burgemeester besloten camera’s te plaatsen in de openbare ruimte ten behoeve van het toezicht op de openbare orde tijdens de kermisdagen Hof.

 • Insectenhotel

  (08-07-2019)
  Insectenhotel

  Dit insectenhotel is het resultaat van een initiatief van de leerlingen uit groep 8 van basisschool St. Willibrordus in Riethoven om wat te doen aan de achteruitgang van insecten en vooral wilde bijen. Eerder werd daartoe al door de leerlingen een bloemenmengsel ingezaaid en een strook heide aangeplant.

 • Pilotproject ‘inzaaien van perceelranden voor meer biodiversiteit’ is een succes!

  (08-07-2019)
  Bloemstrook langs De Run

  Een prachtige bloemenstrook langs De Run in Bergeijk.

 • Start lotgenotencontact 'Samen Helen' en 'Samen Helen voor partners'

  (08-07-2019)
  Display van boeken met betrekking tot incest

  Wél!zijn de Kempen: Op 25 juni 2019 gaf Mariël Groenen een lezing over de impact van incest en seksueel misbruik in de bibliotheek te Reusel-De Mierden. Ondanks de tropische temperaturen en de kwartfinale van de Nederlandse voetbalvrouwen op het WK, was er een goede opkomst.

 • Bibliotheek Bergeijk en Visit Bergeijk geopend vanaf 1 juli

  (01-07-2019)
  Wethouder Stef Luijten opent Bibliotheek Bergeijk en Visit Bergeijk op ’t Hof 82 in Bergeijk

  Afgelopen zondagmiddag 30 juni 2019 opende wethouder Stef Luijten Bibliotheek Bergeijk en Visit Bergeijk op ’t Hof 82 in Bergeijk. Wethouder Luijten gaf in zijn toespraak aan dat het terugbrengen van de Bibliotheek in Bergeijk is voortgekomen uit de wens van de inwoners. Met een ruime keuze aan boeken en tijdschriften hebben de inwoners nu weer een plek om lekker even rond te snuffelen, iets wat al een lange tijd niet meer echt kon in Bergeijk.

 • Forse Impuls paardentoerisme in de Brabantse Kempen

  (27-06-2019)
  2 paardrijdsters

  Stichting Beleef Bergeijk: Ondernemers en de gemeenten Bergeijk Eersel, Waalre en Valkenswaard slaan de handen ineen om de komende 3 jaar het paardentoerisme te stimuleren. Het gaat om de aanleg van bewegwijzerde routes, investeringen in ruitervoorzieningen en een intensivering van de marketing. In het kader van Leader Grenscorridor N69 is hiervoor een Europese subsidie van bijna € 715.000,- toegekend. Ook Rabobank De Kempen levert een financiële bijdrage.

 • Verhoogd risico natuurbranden

  (27-06-2019)
  Infographic beperk de kans op een natuurbrand

  In de regio Brabant-Zuidoost geldt op dit moment Fase 2 - Extra Alert. Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat een natuurbrand ontstaat. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind.

  Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken.

 • Voortaan jaarlijks feestelijke bijeenkomst voor huwelijksjubilea

  (27-06-2019)
  Logo gemeente Bergeijk

  In een overleg tussen Wim Burgmans, voorzitter KBO Bergeijk en de burgemeester, kwam onlangs aan de orde dat echtparen die 50, 60 of zelfs 70 jaar getrouwd zijn een jaarlijkse bijeenkomst op prijs zouden stellen. Hieraan geeft het college graag gehoor! Wij omarmen het idee van de KBO en hebben besloten om voortaan jaarlijks een bijeenkomst te organiseren.

 • Zomer Draait Door! Vakantieprogramma voor thuisblijvers

  (27-06-2019)
  Flyer Zomer Draait Door!

  Een driedaags spektakel vol spel, plezier en creativiteit voor alle thuisblijvende kinderen uit Groot Bergeijk.

  Wanneer: op maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 24 juni 2019
  Waar: theater de Kattendans, Eerselsedijk 4 te Bergeijk
  Wie: voor alle thuisblijvers in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar
  Kosten: Gratis (en dus geen €10,- zoals op de flyer staat)!

  Deelname is op eigen risico.

 • 20 augustus 2019: Inloopbijeenkomst grootschalige zonne- en windenergie

  (27-06-2019)
  Zonnepark en windturbines

  De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden werken toe naar een gezamenlijk beleid voor grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen. Inwoners en andere stakeholders zijn betrokken bij het opstellen van dit beleid. Ook zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapportage. Tijdens de inloopbijeenkomst kunnen vragen gesteld worden over de milieueffectrapportage en worden de eerste contouren van het beleid gepresenteerd. Het beleid zal eind 2019 ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraden.

 • Kempengemeenten samen op weg naar een circulaire economie

  (26-06-2019)
  Circulaire economie

  De Kempengemeenten willen meer grondstoffen uit huishoudelijk afval gaan halen. Hiervoor hebben de gemeenteraden van de vijf Kempengemeenten de Kadernota Grondstoffen vastgesteld. Hierin staan de doelstellingen en de koers van de samenwerkende Kempengemeenten als het gaat om afval, of liever gezegd: om grondstoffen.

 • Verstrijken betalingstermijn aanslag Afvalstoffenheffing/Rioolheffing 1e periode 2019

  (26-06-2019)
  Infographic belastingen

  Op 30 juni 2019 verstrijkt de betalingstermijn van de aanslag Afvalstoffenheffing/Rioolheffing 1e periode 2019. Heeft u nog niet betaald? Doe dit dan meteen en voorkom zo onnodige kosten.

 • Duurzaamheidstip juni: Isoleren is comfortabeler wonen en besparen op de energierekening!

  (26-06-2019)
  Logo BergeijkGreen

  Denkt u na over het isoleren van uw woning dan is de zomer een goede tijd om hier mee aan de slag te gaan. Een goed geïsoleerd huis is comfortabel, zorgt ervoor dat uw huis relatief koel blijft in de zomer, warm in de winter en verbruikt minder energie. Dat kan met isolatie in het dak, muur, gevel, vloer of HR++ glas. Wat je niet verbruikt, hoeft ook niet opgewekt te worden!

 • Werkzaamheden Brabant Water aan de Broekhovenseweg Riethoven

  (26-06-2019)
  Logo Brabant Water

  Brabant Water gaat in Riethoven aan de Broekhovenseweg de hoofdwaterleiding vervangen tussen de Keersopperdreef en de Wilgerijs. In totaal zal er ca. 1300 meter leiding vervangen worden. De werkzaamheden starten vanaf begin juli en duren naar verwachting tot eind september. De werkzaamheden vinden plaats in de berm. De weg hoeft hiervoor niet te worden afgesloten. Het verkeer zal weinig hinder ondervinden van deze werkzaamheden.

 • Prikkelarme kermis: dinsdag 16 juli 2019 van 17.00 uur tot 19.00 uur

  (26-06-2019)

  Prikkelarme kermis: dinsdag 16 juli 2019 van 17.00 uur tot 19.00 uur. Geen lichteffecten, attracties draaien minder snel en de muziek staat zachter, zodat de kermis ook geschikt is voor mensen met autisme, epilepsie of andere beperking. Vanaf 19.30 uur weer met licht en muziek

 • Hoe reis jij in de Kempenregio?

  (26-06-2019)
  Logo Huis van de Brabantse Kempen

  Huis van de brabantse Kempen: In de Kempen start binnenkort een aantal onderzoeken ter verbetering van de bereikbaarheid en mobiliteit in de regio. Bijvoorbeeld:

  - het onderzoek naar de herinrichting van de N284 n.a.v. groot onderhoud;
  - het  onderzoek naar de sluipverkeerroutes;
  - het onderzoek naar een snelle fietsverbinding richting Eindhoven

  Tevens worden er proefprojecten opgezet om de mobiliteit van (niet)autobezitters te verbeteren in de Kempen. Om goed inzicht te krijgen in het gebruik van vervoer- en vervoersmiddelen in de Kempen start het Huis van de Brabantse Kempen een onderzoek hoe de werknemers in de Kempenregio reizen.

 • Veel goede plannen in Jeugdgemeenteraad Bergeijk

  (26-06-2019)
  Burgemeester Arinda Callewaert-de Groot samen met de kinderen die afscheid nemen van de Jeugdgemeenteraad

  Woensdagmiddag 26 juni 2019 is in een warme raadzaal afscheid genomen van de jeugdgemeenteraadsleden uit de groepen 8. Deze kinderen stoppen met de Jeugdgemeenteraad omdat ze na de zomer naar de middelbare school gaan. De kinderen die nu in groep 7 zitten en naar groep 8 gaan, gaan door en de jeugdgemeenteraad wordt aangevuld met kinderen uit groep 7. Onder begeleiding van een aantal raadsleden is er het afgelopen jaar hard gewerkt door de kinderen om een aantal ideeën uit te werken en aan elkaar te presenteren.

 • Koninklijke Onderscheiding aanvragen voor de lintjesregen van 2020

  (13-05-2019)
  Lintje

  ‘Wat een gouwe kerel, daar kun je altijd op bouwen’ en ‘Hoe doet ze dat toch? Een baan, gezin en ook nog zoveel vrijwilligerswerk… petje af hoor!’. Iedereen kent ze wel, personen in uw directe omgeving die goud waard zijn voor de samenleving. Mensen die zich al vele jaren inzetten voor anderen, voor een vereniging of voor een goed doel. Belangeloos en meestal in alle bescheidenheid, simpelweg omdat ze belangrijk vinden dat het werk gedaan wordt. Kortom, mensen die een lintje verdienen. Maar daar gaat het nog vaak mis… De stap om een Koninklijke Onderscheiding aan te vragen wordt vaak vergeten of men denkt dat het ingewikkeld is. Dat laatste is niet helemaal waar Het is wel wat werk, maar echt ingewikkeld is het niet. De procedure en de stappen die u moet doorlopen kunt u vinden op www.bergeijk.nl/lintjes Vanuit de gemeente kan de contactpersoon u ook altijd helpen met het invullen van de juiste formulieren.