Pagina opties

Groter
RSS

Nieuwsberichten

 • Cursus "Anders omgaan met pubers" start binnenkort in Bergeijk

  (12-11-2019)
  Logo CJG+ de Kempen

  CJG+ de Kempen: “Anders omgaan met pubers” gaat binnenkort van start. Deze cursus voor ouders bestaat uit zes bijeenkomsten in de periode november 2019 - januari 2020.

 • Bankje voor 100-jarige mevr. Hees-de Looij

  (11-11-2019)
  Mevr. Hees-de Looij samen met burgemeester Arinda-Callewaert de Groot

  Op zondag 10 november bereikte mevrouw Suzanna Hees-de Looij, oorspronkelijk van ’t Loo maar inmiddels wonend in het Hofhuys, de prachtige leeftijd van 100 jaar. Ter gelegenheid van deze gebeurtenis heeft de gemeente een bankje geplaatst in de buurt van het Hofhuys. Burgemeester Arinda Callewaert-de Groot heeft samen met mevrouw Hees- de Looij het bankje onthuld. Uiteraard nadat zij haar gefeliciteerd had met deze bijzondere leeftijd.

 • Ook in 2020 subsidie duurzame energie voor particulieren Bergeijk

  (11-11-2019)
  HR++ glas in een raamkozijn

  De gemeente Bergeijk stelt ook in 2020 weer subsidie beschikbaar voor woningisolatie en energieopwekkende installaties van particulieren in de bestaande woningbouw. Deze subsidie heeft als doel inwoners te stimuleren woningen beter te isoleren en duurzame energie op te wekken.

 • Actualisatie gemeentemagazine 2020

  (11-11-2019)
  Logo Akse Media

  In week 47 start de actualisatie van de redactionele adressen voor het aankomende gemeentemagazine van Bergeijk.

 • Maatregelen traject Hof – Mr. Pankenstraat – Eijkereind

  (11-11-2019)

  De gemeente is al enige tijd in gesprek met omwonenden van het traject Hof – Mr. Pankenstraat – Eijkereind. De gesprekken gaan over een aantal knelpunten op deze verbinding:

  - Aansluiting Mr. Pankenstraat – Riethovensedijk
  - Veilig voetpad en uitzicht vanuit zijwegen in relatie parkeren
  - Overlast landbouwverkeer

 • Maandag 18 november 2019: inloopavond herinrichting Rijt en Hoge Rijt

  (11-11-2019)

  In 2018 zijn we gestart met de voorbereidingen voor de aanpassing van het kruispunt Neerrijt, Rijt en Hoge Rijt. Met een klankbordgroep bestaande uit omwonenden en belanghebbenden zijn in twee avonden de uitgangspunten voor een nieuwe inrichting vastgesteld en is een nieuw ontwerp van het kruispunt gepresenteerd. Dit alles om de verkeersveiligheid op het kruispunt te verbeteren. Nadien is besloten om de straten Rijt en Hoge Rijt binnen het project te betrekken en de inrichting van deze beide straten aan te laten sluiten bij de nieuwe inrichting van het kruispunt.

 • Zet je licht aan! Wat zijn de regels?

  (11-11-2019)
  Koplamp van een auto

  In het donker moet u uw autoverlichting gebruiken. Maar ook overdag als het zicht slecht is, bijvoorbeeld door mist.

  Wat zijn nu precies de regels? Een overzicht voor het juiste gebruik van uw autoverlichting.

 • Burgernet (samen voor een veilige buurt)

  (11-11-2019)
  Logo Burgernet

  Ruim 1,7 miljoen burgers hebben zich bij Burgernet aangemeld om een bijdrage te leveren aan de veiligheid in hun woon en werkomgeving. In de gemeente Bergeijk hebben zich 1.648 inwoners aangemeld bij Burgernet. Een mooi aantal, maar dat moeten er nog veel meer worden. Burgemeester Arinda Callewaert roept bewoners op zich aan te melden en ook de Burgernetapp te downloaden.

 • Er mag meer in de textielbak dan je denkt!

  (11-11-2019)
  Trui met een gat in de mouw

  Kleding en schoenen die je zelf niet meer draagt, kun je naar een kringloopwinkel of tweedehandszaak brengen. Je kunt ze ook inleveren in een textielbak. Maar wist je dat ook versleten en gescheurde stoffen, beddengoed, handdoeken en accessoires zoals riemen, tassen, (strop)dassen, hoeden, petten in de textielbak mogen?Verspreid over de gemeente staan textielcontainers. De locaties zijn te vinden in de AfvalApp.

 • Maandag 25 november 2019: Bijeenkomst voor Kempische ondernemers: Energiebesparings- & Informatieplicht

  (11-11-2019)
 • Vacature afdelingshoofd Bedrijfsvoering en Publiekszaken (36 uur)

  (06-11-2019)
 • Strategische Kempenagenda legt focus op vijf thema’s

  (06-11-2019)
  Logo gemeente Bergeijk

  Eind 2018 kwamen de gemeenteraden van Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden tot de conclusie dat ze als zelfstandige gemeenten doorgaan. Daarbij stelden ze ook vast dat de gemeenten opgaven en uitdagingen hebben die de gemeentegrens overschrijden.

 • Vrijdag 1 november stonden 80 ZAPpers van De Kempengemeenten in het zonnetje!

  (06-11-2019)
  Foto: Jan Jansen: groepsfoto van de 18 Bergeijkse ZAPpers die meegingen op Kempenexcursie

  De Kempengemeenten zijn heel erg blij met de ZAPpers (ZwerfAfvalPakkers) die zich belangeloos inzetten om zijn of haar eigen omgeving en gemeente schoon te houden. Door dit werk worden de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden steeds schoner. En daarvoor mogen zij heel nadrukkelijk in het zonnetje gezet worden! Deze dag is een mooie gelegenheid om waardering en dankbaarheid uit te spreken, voor de onmisbare rol van de ZAPpers.

 • Gratis Veilig Wonen Scan

  (04-11-2019)
  Keurmerk veilig wonen

  Tot 1 oktober zijn er 38 woninginbraken gepleegd in onze gemeente. Dit is een stijging met 30% ten opzichte van de dezelfde periode in 2018. Een inbraak veroorzaakt niet alleen materiële schade, maar vaak ook emotionele schade. Ben ik nog wel veilig in mijn eigen huis? Kan ik nog wel iemand vertrouwen? 

 • Wie nomineer jij dit jaar voor de prijs ‘Bergeijkenaar van het jaar 2019’?

  (04-11-2019)

  Met de verkiezing 'Bergeijkenaar van het jaar' geeft de gemeente in samenwerking met het VOB en Wél!zijn De Kempen uiting aan haar waardering voor alle inwoners die zich belangeloos inzetten voor de inwoners en samenleving. Alle reden dus om een bijzondere inwoner aan te wijzen als ‘Bergeijkenaar van het jaar 2019’ We willen iedereen vragen om een persoon/ personen voor te dragen die het verdient c.q. verdienen om Bergeijkenaar van het jaar 2019 te worden.

 • Kempengemeenten maken werk van toekomstbestendige bedrijventerreinen

  (04-11-2019)

  De Kempen staat in de top 3 van snelst groeiende economische regio’s van Nederland. Bedrijventerreinen zijn de motor van deze groei. Er komen veel ontwikkelingen op die terreinen af. Denk aan circulaire economie, robotisering, slimmere productieprocessen, efficiëntere logistieke bewegingen en duurzaamheids- en klimaatdoelen.

 • Installatie jeugdgemeenteraad

  (04-11-2019)

  Op donderdagmiddag 10 oktober zijn de nieuwe leden van de jeugdgemeenteraad van de gemeente Bergeijk geïnstalleerd door burgemeester Arinda Callewaert-de Groot. Onder het toeziend oog van tientallen belangstellenden, legden alle 10 de nieuwe leden de belofte af dat ze voor de belangen van de kinderen uit Bergeijk zullen opkomen. In totaal komt de jeugdgemeenteraad dit schooljaar nog vier keer bij elkaar.

 • Informatiebijeenkomsten Nieuwe N69 in november

  (04-11-2019)

  Eind dit jaar start Boskalis met de daadwerkelijke aanleg van de Nieuwe N69. De afgelopen driekwart jaar heeft Boskalis benut om het ontwerp van de nieuwe verbinding nader uit te werken, de vergunningen aan te vragen en de benodigde onderzoeken (archeologie, niet gesprongen explosieven, ecologie) uit te voeren.

 • Pilot Stuitergras

  (04-11-2019)

  ‘Iedereen in beweging’ is een van de doelstellingen van dit college. Dat kan zowel in figuurlijke als letterlijke zin worden opgevat. Vandaar dat wij snel en volmondig ‘Ja’ hebben gezegd tegen een landelijke pilot van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het plaatsen van stuitergras-veldjes in onze gemeente voor een periode van vijf maanden. Het Stuitergras wordt op 7 november aangelegd aan de Ereprijsstraat. We zijn de eerste van drie gemeenten waar deze pilot gaat starten.

 • Beeken Westerhoven afgesloten van 11 tot en met 15 november

  (04-11-2019)

  Vanaf maandag 11 november tot en met vrijdag 15 november worden er werkzaamheden uitgevoerd op de Beeken in Westerhoven. De werkzaamheden bestaan uit het frezen van de bestaande asfaltverharding en het aanbrengen van een nieuwe asfaltverharding. Ook worden er op diverse locaties grasbetonstenen in de bermen aangelegd. Als gevolg daarvan is de rijbaan voor het verkeer afgesloten. Voor doorgaand verkeer wordt plaatselijk een omleiding ingesteld.

 • Senioren en veiligheid

  (04-11-2019)

  Het aantal mensen dat in een verzorgings- of pleeghuis woont, daalt al jaren. Van de senioren tussen de 85 en 89 jaar, woont 75% zelfstandig en in de leeftijd van 90 tot 95 jaar woont maar liefst 60% zelfstandig. Ouderen voelen zich vaker onveilig in en om de woning dan andere bewoners. Voor degenen die langer thuis willen wonen, is het goed na te denken hoe zij zich kunnen weren tegen inbraak, babbeltrucs en woningovervallen. Voor een volledig overzicht aan maatregelen en voorlichtingsmaterialen kun je het zogenaamde Veilig Seniorenhuis downloaden via: www.bergeijk.nl/veiligseniorenhuis.

 • Kinderen van basisschool Prinses Beatrix uit Bergeijk ruimden 9 zakken zwerfafval op!

  (04-11-2019)

  Dit schooljaar wil de gemeente Bergeijk alle leerlingen in Bergeijk bewustmaken over zwerfafval en de gevolgen daarvan. Middels een gastles en een opschoonactie rondom de school worden de kinderen met het zwerfafvalprobleem geconfronteerd.

 • Groen licht voor woningbouw op ‘t Loo

  (30-10-2019)
  Impressie huizen woningbouwproject op 't Loo

  Wellicht was het u al opgevallen maar aan de Terlostraat in Bergeijk zijn ze gestart met de sloop van twee oude kippenstallen. Dit heeft alles te maken met het akkoord wat de gemeente in juli heeft bereikt met de eigenaar van de grond en twee projectontwikkelaars voor een nieuwbouwproject op ’t Loo in Bergeijk. Wethouder Mathijs Kuijken is erg blij dat na jarenlange onderhandeling de eerste werkzaamheden nu van start zijn gegaan zodat er op deze locatie een mooie nieuwe ontwikkeling gerealiseerd kan worden.  

 • Werkzaamheden aan stuw ’t Schut

  (28-10-2019)
  Voorbeeld oeverbescherming met damwand

  Stuw ’t Schut in rivier de Beekloop zorgt, bij voldoende water, voor de aanvoer van water in o.a. de visvijvers van Bergeijk. Omdat de werking van de stuw op dit moment niet optimaal is door lekkages, betonrot en houtrot moet niet alleen de stuw maar ook de leuning en de beschoeiing vervangen worden.

 • Sponsoring rotonde Bergeijk

  (28-10-2019)
  Rotonde Churchill-laan - Kennedylaan

  Bergeijk kent 5 rotondes die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. Andere rotondes zijn van de provincie.

  - Enderakkers – Fressevenweg
  - Eykereind – Borkelsedijk
  - Burgemeester Aartslaan – Burgemeester Magneestraat
  - Stökskesweg – Loo
  - Churchill-laan – Kennedylaan

 • Resultaten afvalenquête Kempengemeenten

  (28-10-2019)

  De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden werken toe naar een gezamenlijk beleid voor afval en grondstoffen. Vast staat dat we inwoners zo goed mogelijk willen ondersteunen, om op een juiste manier scheiden mogelijk te maken. Via een enquête hebben we een beeld gekregen van hoe we die ondersteuning het best kunnen bieden.

 • Impact van een woninginbraak

  (27-10-2019)

  De klok is weer verzet en de donkere dagen breken aan. Dagen waarin het later licht wordt en juist weer eerder donker. Een periode waarin inbrekers vaker hun slag slaan, blijkt jaarlijks opnieuw uit de politiecijfers. Een woninginbraak is één van de hefstigste inbreuken op je privacy en wordt niet voor niets een High Impact Crime genoemd. Er is fysiek een onbekend persoon in je huis geweest die tussen je spullen heeft geneusd en vervolgens jouw waardevolle dingen heeft meegenomen. En naast dit alles, is er nog een groot ding gebeurd: Je gevoel van veiligheid is aangetast, in je eigen huis nota bene!

 • Ambassadeurs ‘Brandveilig Leven’ weer gestart met gratis woningcheck

  (24-10-2019)
  Ambassadeurs ‘Brandveilig Leven’ Jack Smolders en Henny Jansen

  We staan er niet dagelijks bij stil, maar bij iedereen kan brand ontstaan. Je moet er niet aan denken dat je op een nacht wakker schrikt omdat er brand is in je woning. Hoe breng je de (klein)kinderen, je partner, de huisdieren en jezelf in veiligheid. Jaarlijks zijn er in Nederland zo’n 7.000 woningbranden waarbij ongeveer 600 personen gewond raken en 40 mensen overlijden. Het is erg belangrijk dat je  weet hoe een woningbrand voorkomen kan worden. 

 • #Kempenbranie week 43: Heeft u de branie om nee te zeggen?

  (24-10-2019)
  Logo #Kempenbranie

  #Kempenbranie: Om nee te zeggen tegen drank en verdovende middelen heb je lef nodig. Ook als ouders heb je lef nodig om hierover goede afspraken te maken met je kind. In de Kempen noemen we dat ‘Branie’.

 • Op weg naar betere mobiliteit in de Kempen

  (24-10-2019)
  Strategie multimodaal De Kempen

  De vijf Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden) hebben de handen ineengeslagen om de Kempenregio bereikbaar te houden en de overlast van verkeer te beperken. De Kempengemeenten beschikken over een goed innovatieklimaat, vooral vanwege de ligging binnen Brainport. Deze regio wordt beschouwd als een van de belangrijkste kennis- en innovatieregio’s van Europa. Er wonen 87.000 mensen en het bedrijfsleven telt meer dan 650 ondernemingen.

 • Duurzaamheidstip oktober: Bewust winkelen en consuminderen is goed voor milieu en klimaat.

  (24-10-2019)
  Logo BErgeijkGREEN

  Waar kun je op letten wanneer je een kapotte koelkast vervangt, een nieuwe jas zoekt of bloemen koopt. Bewust winkelen en consuminderen is goed voor milieu en klimaat. 

 • Donderdag 14 november 2019: Alzheimer Café De Kempen

  (21-10-2019)
  Logo Alzheimer Café

  Wel!zijn de Kempen: Door dementie wordt iemand steeds afhankelijker van zijn omgeving en (professionele) zorg. Zelf beslissingen nemen gaat steeds minder goed. Dat betekent dat je als partner steeds meer de regie moet overnemen. Maar hoe zorg je dat de ander in zijn waarde blijft? Zijn er zaken die je nog samen kunt regelen en waar moet je dan aandenken? Ook je relatie verandert. Als partner ben je mantelzorger geworden. Het kan lastig zijn om in deze nieuwe rol je weg te vinden. Vanavond deelt een mantelzorger persoonlijke ervaringen.

 • Bladafval opruimen in bladkorven

  (08-10-2019)
  Bladkorven in de Prinses Marijkestraat

  De herfst is begonnen. Helpt u ons mee de straten bladvrij te maken? Vanaf maandag 14 oktober 2019 plaatsen we de bladkorven. U kunt de korven gebruiken om bladafval van bomen van de gemeente op te ruimen. Onze medewerkers legen de korven regelmatig.

 • Advertentieverkoop gemeentemagazine Bergeijk 2020 gestart

  (25-09-2019)
  Voorkant gemeentemagazine Bergeijk 2019

  Het officiële gemeentemagazine Bergeijk wordt al jaren verzorgd en uitgegeven door Akse Media. Vanaf heden tot eind november kunnen bedrijven en instellingen in Bergeijk benaderd worden door de heer Bert Geelen van Akse Media uit Den Helder voor het eventueel adverteren in het nieuwe gemeentemagazine dat in maart 2020 uit zal komen. De heer Geelen kan zich legitimeren met een brief van de gemeente Bergeijk. 

 • Borstkanker, je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn

  (18-09-2019)
  Logo bevolkingsgroep zuid, Voor vroege opsporing van kanker

  Bevolkingsonderzoek Zuid: Op 27 september start Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkingsonderzoek borstkanker in Bergeijk. Door dit onderzoek kan borstkanker in een vroeg stadium ontdekt worden. Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker een borstsparende operatie mogelijk. Het onderzoek is er voor vrouwen van 50 tot en met 75 jaar, omdat bij deze groep vrouwen het risico op borstkanker het grootst is.

 • Participatieregeling 18+

  (11-09-2019)
  Logo Kempengemeenten

  Wij willen graag dat iedereen me doet in onze kernen! Het blijkt dat mensen die (samen) sporten of lid zijn van bijvoorbeeld een hobbyclub gezonder zijn, maar ook gelukkiger!

 • Eerste Zomer Draait Door biedt kansen voor de toekomst

  (31-07-2019)

  Om welke reden dan ook is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om in de zomer op vakantie te kunnen. Voor kinderen die tot deze doelgroep behoren heeft op 22, 23 en 24 juli het zomerprogramma ‘Zomer Draait Door’ plaatsgevonden.  

 • Hoe reis jij in de Kempenregio?

  (26-06-2019)
  Logo Huis van de Brabantse Kempen

  Huis van de brabantse Kempen: In de Kempen start binnenkort een aantal onderzoeken ter verbetering van de bereikbaarheid en mobiliteit in de regio. Bijvoorbeeld:

  - het onderzoek naar de herinrichting van de N284 n.a.v. groot onderhoud;
  - het  onderzoek naar de sluipverkeerroutes;
  - het onderzoek naar een snelle fietsverbinding richting Eindhoven

  Tevens worden er proefprojecten opgezet om de mobiliteit van (niet)autobezitters te verbeteren in de Kempen. Om goed inzicht te krijgen in het gebruik van vervoer- en vervoersmiddelen in de Kempen start het Huis van de Brabantse Kempen een onderzoek hoe de werknemers in de Kempenregio reizen.