Pagina opties

Groter
RSS

Nieuwsberichten

 • Download de nieuwe afvalapp: AfvalWijzer

  (09-12-2019)
  Beginscherm van de AfvalWijzer

  Bergeijk heeft per 1 januari 2020 een nieuwe afvalapp: de AfvalWijzer. Download deze nieuwe gratis app via de Appstore (iPhone) of de Google Playstore (Android) en zie in één oogopslag welk afval op welke dag ingezameld wordt.

 • Mies Adriaans is Bergeijkenaar van het jaar

  (09-12-2019)
  Mies Adriaans samen met wethouder Manon Theuws

  In het Aquinohuis werd, in aanloop naar de dag van de Vrijwilliger, op vrijdag 6 december 2019 door wethouder Manon Theuws in samenwerking met het VOB en Wél!zijn de Kempen ‘de Bergeijkenaar van het jaar 2019’ bekendgemaakt. Mies Adriaans mag het komende jaar deze eretitel gaan dragen.

 • Werkzaamheden Brouwersbos

  (09-12-2019)
  Impressie van deinrichting van de heuvel in het Brouwersbos

  Binnenkort zal gestart worden met kleinschalige inrichtingswerkzaamheden in het Brouwersbos. Al eerder werden werkzaamheden uitgevoerd om het bos overzichtelijker en veiliger te maken voor bezoekers.  Nu gaan we een aantal plekken inrichten met o.a. een verwijzing naar de historie. Een belangrijk deel van het bos maakte vroeger onderdeel uit van de tuin die bij bierbrouwerij ‘de Rode Leeuw’ hoorde.

 • Succesvolle voorbereiding Brainport Regio Deal voor gemeenten in de Kempen

  (09-12-2019)
  Van links naar rechts: Frank Rombouts (wethouder Reusel-De Mierden), Léon Kox (wethouder Eersel), Remco Bosma (burgemeester Bladel) & Stef Luijten (wethouder Bergeijk).

  Op donderdag 5 december 2019 hebben de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden hun bidbook voor de Brainport Regio Deal aangeboden. Met de aanvraag verzoeken de gemeenten Brainport Development om een bijdrage uit de Brainport Regio Deal voor projecten die het niveau van de cultuur- en sportvoorzieningen verder moeten helpen.

 • Bestuurlijke samenwerking leidt tot Vereniging collectief Westerhoven

  (09-12-2019)
  Ondertekening Vereniging collectief Westerhoven

  Vanuit de besturen van Ontmoetingscentrum De Buitengaander, Ouderensteunpunt Hoefzicht en de gemeente Bergeijk was er al geruime tijd de behoefte om de samenwerking en de synergie tussen Hoefzicht en de Buitengaander te bevorderen. Een gevolg hiervan is een bestuurlijke samenwerking per 1 januari 2020 van beide besturen en het oprichten van nieuwe vereniging: Vereniging collectief Westerhoven.

 • Verknal het niet voor jezelf of voor een ander

  (09-12-2019)
  Let op: Vuurwerk afsteken mag pas vanaf 18.00 uur

  Vuurwerk mag alleen van dinsdag 31 december 2019 18.00 uur tot woensdag 1 januari 2020 02.00 uur worden afgestoken.

 • Vacature 'Beleidsmedewerker Sociaal Domein' (36 uur)

  (28-11-2019)
  Logo BErgeijkGROET

  Word jij onze nieuwe collega?

  Vacature 'Beleidsmedewerker Sociaal Domein'

 • Dinsdag 10 december 2019: Inloopavond project Keersop Kromhurken

  (28-11-2019)

  Waterschap De Dommel: Op dinsdag 10 december 2019 tussen 19.30 en 21.30 uur organiseert Waterschap De Dommel een inloopavond om u te informeren over het ontwerp projectplan waterwet Keersop Kromhurken. De inloopavond vindt plaats in de Elzenhoeve, Elsendijk 1 Luyksgestel. U bent van harte welkom.

 • 5 Winnaars BErgeijkGREEN Aanmoedigingsprijs 2019

  (28-11-2019)

  Dinsdagavond 26 november heeft wethouder Stef Luijten (portefeuillehouder duurzaamheid) aan 5 duurzame initiatieven de BErgeijkGREEN aanmoedigingsprijs overhandigd. Deze financiële ondersteuning helpt initiatiefnemers bij de uitvoering van hun duurzame ideeën.

 • Gemeente stopt met WhatsApp

  (28-11-2019)

  Facebook, eigenaar van berichtendienst WhatsApp heeft aangekondigd vanaf 7 december juridische stappen te ondernemen tegen gemeenten die WhatsApp inzetten als dienstverleningskanaal. De gemeente Bergeijk zette sinds 2017 WhatsApp op beperkte schaal in. Door deze aankondiging en een evaluatie van het gebruik van WhatsApp, hebben we besloten te stoppen met dit kanaal per 1 december 2019.

 • Startbijeenkomst Kempisch sport- en beweegakkoord

  (15-11-2019)
  Logo gemeente Bergeijk

  De gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden willen samen met partners een Kempisch sport- en beweegakkoord realiseren. In een sport- en beweegakkoord maken ze afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport en bewegen in de Kempen kunnen realiseren. Daarbij is sport niet alleen een doel, maar wordt ook gekeken hoe sport als middel ingezet kan worden bij sociaal maatschappelijke uitdagingen zoals kwetsbare en eenzame ouderen, de jeugdzorg, arbeidsparticipatie of een gezonde werkplek. 

 • Actualisatie gemeentemagazine 2020

  (11-11-2019)
  Logo Akse Media

  In week 47 start de actualisatie van de redactionele adressen voor het aankomende gemeentemagazine van Bergeijk.

 • Gratis Veilig Wonen Scan

  (04-11-2019)
  Keurmerk veilig wonen

  Tot 1 oktober zijn er 38 woninginbraken gepleegd in onze gemeente. Dit is een stijging met 30% ten opzichte van de dezelfde periode in 2018. Een inbraak veroorzaakt niet alleen materiële schade, maar vaak ook emotionele schade. Ben ik nog wel veilig in mijn eigen huis? Kan ik nog wel iemand vertrouwen? 

 • Bladafval opruimen in bladkorven

  (08-10-2019)
  Bladkorven in de Prinses Marijkestraat

  De herfst is begonnen. Helpt u ons mee de straten bladvrij te maken? Vanaf maandag 14 oktober 2019 plaatsen we de bladkorven. U kunt de korven gebruiken om bladafval van bomen van de gemeente op te ruimen. Onze medewerkers legen de korven regelmatig.

 • Participatieregeling 18+

  (11-09-2019)
  Logo Kempengemeenten

  Wij willen graag dat iedereen me doet in onze kernen! Het blijkt dat mensen die (samen) sporten of lid zijn van bijvoorbeeld een hobbyclub gezonder zijn, maar ook gelukkiger!

 • Eerste Zomer Draait Door biedt kansen voor de toekomst

  (31-07-2019)

  Om welke reden dan ook is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om in de zomer op vakantie te kunnen. Voor kinderen die tot deze doelgroep behoren heeft op 22, 23 en 24 juli het zomerprogramma ‘Zomer Draait Door’ plaatsgevonden.  

 • Hoe reis jij in de Kempenregio?

  (26-06-2019)
  Logo Huis van de Brabantse Kempen

  Huis van de brabantse Kempen: In de Kempen start binnenkort een aantal onderzoeken ter verbetering van de bereikbaarheid en mobiliteit in de regio. Bijvoorbeeld:

  - het onderzoek naar de herinrichting van de N284 n.a.v. groot onderhoud;
  - het  onderzoek naar de sluipverkeerroutes;
  - het onderzoek naar een snelle fietsverbinding richting Eindhoven

  Tevens worden er proefprojecten opgezet om de mobiliteit van (niet)autobezitters te verbeteren in de Kempen. Om goed inzicht te krijgen in het gebruik van vervoer- en vervoersmiddelen in de Kempen start het Huis van de Brabantse Kempen een onderzoek hoe de werknemers in de Kempenregio reizen.