Wat verwachten we van u?

Bezoekers van het gemeentehuis moeten zich houden aan de volgende huis- en gedragsregels:

 • Afspraken: Bent u verhinderd? Geef dit tijdig door aan degene waarmee u een afspraak heeft.;
 • Aanwezigen: in de spreekkamer c.q. bij de balie, worden in principe alleen personen toegelaten die van belang zijn voor het betreffende gesprek;
 • Wachttijden: wij doen ons best om iedere vraag de aandacht te geven die deze verdient. Het kan daarom voorkomen dat u moet wachten. Om het wachten aangenamer te maken, staat er koffie, thee en water voor u klaar in onze wachtruimte. U kunt gratis gebruik maken van de WIFI en voor de kinderen is gezorgd voor speelgoed;
 • Cameratoezicht: het gemeentehuis is beveiligd door cameratoezicht, waarbij het privacyreglement cameratoezicht gemeentehuis Bergeijk van toepassing is;
 • Drank- en drugsgebruik: bezoekers onder invloed van drank of drugs worden geweigerd. Het is verboden om in het gemeentehuis en de andere werklocaties van de gemeente drank of drugs te gebruiken;
 • Honden: honden zijn alleen toegestaan als u voor hulp op de hond bent aangewezen;
 • Roken: er geldt een rookverbod in het gehele gebouw.;
 • Opvolgen aanwijzingen: volg aanwijzingen van onze medewerkers op, in het belang van de goede orde en veiligheid;
 • Omgangsvormen: medewerkers behandelen u met openheid, integriteit en respect. U behandelt de medewerker overeenkomstig.
 • Agressie: agressief gedrag wordt niet geaccepteerd.
 • Overlast: als u onverhoopt toch overlast geeft voor onze medewerkers of andere bezoekers, wordt u dringend verzocht het gebouw te verlaten.
 • Filmen/foto’s maken: er mogen alleen foto’s en/of filmopnames worden gemaakt met onze toestemming.
 • Wapens/gevaarlijke voorwerpen: het is verboden wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen in het gemeentehuis.

Deze regels gelden overigens ook op andere werklocaties van de gemeente en bij contacten met medewerkers van de gemeente.

Sancties

Houd u zich na herhaaldelijk waarschuwen toch niet aan bovenstaande regels, dan kunnen sancties volgen:

 • Verwijdering uit het gemeentehuis;
 • Aangifte van een strafbaar feit bij de politie;
 • Het verhalen van de aangerichte schade;
 • Ontzegging van de toegang tot het gemeentehuis gedurende een bepaalde periode;
 • Verlaging van de uitkering gedurende een bepaalde periode.

Wat kunt u van ons verwachten?

Van alle medewerkers verwachten wij dat zij zich klantgericht en professioneel gedragen. Onze
gedragsregels voor medewerkers geven duidelijkheid over de verwachtingen die u mag hebben van de medewerker en de gemeente.

Uitgangspunten goede dienstverlening

 • Wij richten ons interne proces effectief en efficiënt in.
 • Wij doen ons werk in uw en in het gemeenschappelijke belang van alle inwoners van de gemeente.
 • Wij leggen uit wat wij doen en kondigen werkzaamheden zoveel als mogelijk aan.
 • Wij werken op tijd, efficiënt en servicegericht.
 • Wij werken resultaatgericht en maken resultaten zichtbaar.
 • Wij signaleren knelpunten in het werk en lossen deze praktisch op.

Professionele houding en gedrag

 • Wij benaderen u vriendelijk, open en beleefd en behandelen u met respect.
 • Wij doen ons best om u zo snel mogelijk te helpen.
 • Wij zijn integer, open en transparant over onze besluitvorming.
 • Wij proberen hinder te voorkomen.
 • Wij doen ons werk met aandacht en deskundigheid.
 • Wij erkennen fouten en doen ons best om deze te herstellen.