In Bergeijk en bij enkele andere aangewezen gemeenten kunnen Nederlanders die in het buitenland wonen hun identiteitskaart vernieuwen. U vraagt een identiteitskaart persoonlijk aan bij de gemeente. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Let op! Uw nieuwe identiteitskaart heeft een extra functie. U kunt ermee inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds.

De andere Nederlandse gemeenten waar u terecht kunt zijn: Den Haag, Enschede, Maastricht, Echt-Susteren, Oldambt, Bergen op Zoom, Montferland, Breda, Venlo, Sluis en aan de balie van de gemeente Haarlemmermeer op de luchthaven Schiphol.

Wat kost het?

ProductLeeftijdKostenToeslag bij spoedaanvraagGeldigheidVerwerkingstijdVerwerkingstijd bij spoedaanvraag
Nederlandse identiteitskaart18 jaar of ouder€ 108,70€ 0,00is 10 jaar geldigligt na 3 werkdagen voor u klaarligt na 3 werkdagen voor u klaar
Nederlandse identitietskaartjonger dan 18 jaar€ 77,60€ 0,00is 5 jaar geldigligt na 3 werkdagen voor u klaarligt na 3 werkdagen voor u klaar

De leges dienen bij de aanvraag te worden betaald.

Hoe werkt het?

 • U komt persoonlijk naar de afspraak.
 • U haalt uw identiteitskaart persoonlijk op. Dit moet u binnen 3 maanden na uw aanvraag doen. Voor het afhalen hoeft u geen afspraak te maken.
 • Vraagt u een reisdocument voor uw kind(eren) aan? Dan moet(en) uw kind(eren) aanwezig zijn bij de aanvraag èn bij het afhalen van het reisdocument.
 • Pas na ontvangst van alle originele documenten kan met zekerheid worden aangegeven of de aanvraag compleet is, er meer documenten nodig zijn of dat er verder onderzoek nodig is.
 • Bij de aanvraag krijgt u te horen wanneer u uw reisdocument kunt afhalen.
 • Betaling voor de reisdocumenten bij voorkeur met pinpas (géén creditcard).

Let op: Het gemeentehuis bevindt zich in Bergeijk (postcode 5571 HB) en niet in Luyksgestel. Sommige navigatiesystemen verwijzen u naar Luyksgestel in plaats van Bergeijk.

Waar moet u aan voldoen?

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U bent uitgeschreven uit de BRP (voorheen de Gemeentelijke Basisadministratie, GBA)

Wat moet ik meenemen?

 • Een recente kleurenpasfoto. Zie hiervoor de website van de rijksoverheid. Wilt u de foto in Bergeijk laten maken? Onder het kopje 'achtergrond informatie' staat een lijst van fotografen met hun contactgegevens.
 • Let op: de pasfoto-eisen zijn aangepast. De pasfoto mag maximaal 6 maanden oud zijn op het moment van de aanvraag.
 • Neem alle (ook verlopen) reisdocumenten mee die u in uw bezit heeft, ook eventuele buitenlandse paspoorten/identiteitskaarten.
 • Wanneer u (of uw kinderen) niet in het bezit zijn van een Nederlands paspoort en/of identiteitskaart dient er een recent (niet ouder dan 1 jaar zijnde) afschrift van de geboorteakte overlegd te worden. Dit afschrift kunt u verkrijgen in de gemeente waar de aangifte van geboorte heeft plaatsgevonden.
 • Een verblijfsvergunning van het land waar u woonachtig bent of een bewijs van verblijf in het buitenland met daarop uw woonadres, vermelding van nationaliteit en burgerlijke staat. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar. In België heet dit een bewijs van inschrijving (woonst) en in Duitsland een Meldebestätigung.
 • Indien noodzakelijk: overleg aanvullende documenten waarmee u uw Nederlandse nationaliteit bewijst. Uw oude identiteitskaart of paspoort bewijst niet dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Het geeft alleen aan dat u op het moment van afgifte van dat reisdocument de Nederlandse nationaliteit had.
 • Indien u een andere nationaliteit heeft verkregen, neem dan documenten mee over hoe en wanneer u deze nationaliteit heeft verkregen.
 • Indien u de naam van uw (gewezen) partner op uw identiteitskaart wenst: een recent (niet ouder dan 1 jaar) afschrift van de huwelijksakte (geen trouwboekje) -dit is niet van toepassing wanneer de partner al vermeld staat- en/of de overlijdensakte. Het afschrift dient opgesteld te zijn in het Nederlands, Duits of Frans. In andere gevallen neemt u een vertaling mee van een beëdigd vertaler. Daarnaast dienen buitenlandse aktes in bepaalde gevallen voorzien zijn van een legalisatie of apostille.

Kinderen

 • Kinderen tot 12 jaar hebben schriftelijk toestemming nodig van beide ouders / gezaghouders met een geldig reisdocument, (Nederlands paspoort of identiteitskaart,op geen verblijfsvergunning, e of f card) voor het aanvragen van een identiteitskaart.

Toestemming ouders voor minderjarige aanvrager

 • Vanaf 12 jaar kan een kind zelfstandig een identiteitskaart aanvragen.

Kinderen moeten aanwezig zijn bij de aanvraag èn bij het afhalen van het reisdocument.

Voor personen zonder vaste woon/verblijfplaats:

 • Documenten waarmee u uw verblijf in Nederland kunt bewijzen Alle mogelijke verklaringen waarmee u kunt aantonen dat u in Nederland verbleef vanaf de datum van uw uitschrijving uit de BRP tot de datum van uw aanvraag. Bijvoorbeeld verklaringen van uitkeringsinstanties, verzekeringspapieren, werkgeversverklaring, salarisstroken of bankafschriften.
 • Een recent (niet ouder dan 1 jaar) afschrift van de geboorteakte

Hoe lang duurt het?

De standaard doorlooptijd voor een complete aanvraag van een identiteitskaart voor Nederlanders in het buitenland bedraagt 3 werkdagen. Als er verder onderzoek nodig is kan de doorlooptijd oplopen tot maximaal 8 weken.