Nederland heeft sinds 1 januari 2022 een nieuw inburgeringsstelsel. Gemeenten spelen sindsdien een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers in Nederland die inburgeringsplichtig zijn. Belangrijkste doel van deze nieuwe wet is dat nieuwkomers zo snel mogelijk mee doen in de samenleving en dat ze daarnaast zo snel mogelijk werk vinden. 

Hoe geeft de gemeente invulling aan haar taken?

Gemeenten hebben met de nieuwe Wet inburgering regie gekregen over de inburgering. In de notitie ‘Thuis in de Kempen, inburgeren in de Kempengemeenten vanaf 2022’(externe link) en in de ‘Verordening inburgering gemeente (externe link)Bergeijk(externe link)’  is terug te lezen hoe de gemeente Bergeijk hier invulling aan geeft. Hieronder lichten we een aantal onderdelen verder toe.

Samenwerking

We willen dat nieuwkomers zich zo snel mogelijk thuis voelen in de gemeente Bergeijk en in de Kempen. Daarvoor werken we op verschillende onderdelen samen met betrokken partners en gemeenten. Lokaal waar het kan, en regionaal (Kempen) of bovenregionaal (regio Eindhoven) waar het moet. Dat is het uitgangspunt.

Participatiebedrijf KempenPlus voert een aantal onderdelen van de nieuwe wet voor de gemeente Bergeijk uit. Hiermee kan een goede verbinding gemaakt worden met de uitvoering van de Participatiewet . Met een intake krijgen de participatiecoaches van KempenPlus een goed beeld van de startpositie en ontwikkelingsmogelijkheden van een nieuwkomer. Deze informatie wordt opgenomen in een persoonlijk plan waarin de route van de inburgering wordt vastgelegd. Dit gebeurt zoveel mogelijk in samenspraak met de nieuwkomer. Daarnaast werken de participatiecoaches nauw samen met VluchtelingenWerk Nederland Bergeijk.  

Taalonderwijs en participatie

Nieuwkomers leren de Nederlandse taal op een niveau waarmee ze zich goed kunnen redden in Nederland. Zo kunnen zij sneller deelnemen aan de Nederlandse samenleving en hebben zij betere kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor het taalonderwijs hebben we afspraken gemaakt met de aanbieders Stavoor en Werkvloertaal die lessen in de Kempen of Eindhoven verzorgen. Nieuwkomers met een hoger opleidingsniveau kunnen onderwijs volgen op mbo, hbo of wo niveau. Hiervoor zijn samen met de regio Eindhoven afspraken gemaakt met de onderwijsinstellingen. 

Een combinatie van leren van de taal en meedoen aan de Nederlandse samenleving is een belangrijk onderdeel van het nieuwe inburgeringsstelsel. Het volgen van een stage of (vrijwilligers)werk zijn daar voorbeelden van, net als lid worden van een lokale vereniging en meedoen aan lokale activiteiten om dorpsgenoten te leren kennen. VluchtelingenWerk Nederland speelt een rol in de bemiddeling. Zij zorgen onder andere voor de praktische begeleiding van de nieuwkomers zoals de inschrijving op school en bij de huisarts en het regelwerk bij de woningstichting. Zij kunnen de nieuwkomer wegwijs maken in de lokale gemeenschap. Daarnaast blijft Vluchtelingenhulp verantwoordelijk voor het kennismaken met de Nederlandse kernwaarden (zoals gelijkheid en vrijheid). Tot slot ontvangen nieuwkomers financiële ondersteuning om daarmee financiële problemen te voorkomen. Dit zorgt voor financiële rust en voor grip op de eigen financiën.

Bakkie doen

Wil jij ook kennismaken met nieuwkomers in Bergeijk? Wil jij ook meer leren van andere culturen? Ben je benieuwd naar hun verhalen en ervaringen in Nederland? VluchtelingenWerk Bergeijk organiseert gezellige ontmoetingsmomenten tussen nieuwkomers en Bergeijkenaren.  
Dit initiatief is in het leven geroepen om contact en ontmoetingen tussen nieuwkomers en Nederlanders te bevorderen. Met een simpel en universeel kopje koffie worden werelden overbrugd, vooroordelen weggehaald en wederzijds begrip gecreëerd. 

"Ik vond Bakkie Doen leuk, ook heeft mijn dochter de avond positief ervaren. Isis heeft enorm van genoten en lekker gesnoept van de heerlijke koekjes. Ik heb deelgenomen aan Bakkie Doen omdat ik graag mensen met een andere culturele achtergrond wilde leren kennen. Ik werd gekoppeld aan Maria, het gesprek tussen ons verliep goed en soepel. We willen nog met elkaar afspreken. Het is belangrijk om te horen hoe vluchtelingen een wildvreemd land ervaren en wat voor uitdagingen ze iedere dag meemaken."
Myrthe (40 jaar) & Isis (10 jaar)

"Ik vond het een leuke, gezellige avond. Ik heb redelijk goed Nederlands kunnen praten, het belangrijkste was dat we elkaar konden verstaan. We hebben samen een afspraak gemaakt, waarbij we koffie en thee hebben gedronken en wat hapjes hebben gegeten. Toevallig hebben we contact gehad vandaag voor het maken van een tweede afspraak. "
Wasmia (37 jaar) 

Wil je meer te weten komen over dit project, neem dan contact op met Wendy Smolders van Vluchtelingenwerk Nederland Bergeijk.

Meer informatie?

Heeft u na het lezen van de bovenstaande informatie nog vragen of wilt u praktische informatie over uw inburgering? Neem dan gerust contact op met onze uitvoeringsorganisaties:

Contactgegevens  

Participatiebedrijf KempenPlus:
Bezoekadres: Raambrug 8, 5531 AG Bladel
Postadres: Postbus 10, 5530 AA Bladel
E-mail: info@kempenplus.com
Telefoon: 0497 - 33 12 00

Vluchtelingenwerk Nederland Bergeijk:
Mevrouw W. Smolders
Adres: Aquinohuis, Dokter Rauppstraat 52, 5571 CH Bergeijk
E-mail: wsmolders@vluchtelingenwerk.nl
Telefoon: 06 - 10 36 48 29