Forrefugees.vluchtelingenwerk.nl verzamelt informatie voor gevluchte Oekraïners die al in Nederland zijn.

Forrefugees.vluchtelingenwerk.nl(externe link)

Translate

Please use Google Translate to put the information on this webpage in:

Onderwijs voor kinderen uit Oekraïne

Basisonderwijs: 
Vanaf 9 mei 2022 (eerste maandag na de meivakantie) geldt dat Oekraïense kinderen in de basis-schoolleeftijd die verblijven in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden gebruik kunnen maken van een centrale onderwijslocatie in Bladel. Kinderen kunnen worden aangemeld via aanmeldenoekraine@kempenkind.nl. Schrijf in de e-mail uw naam, de naam en leeftijd van uw kind (of kinderen), uw adresgegevens en uw contactgegevens (e-mail en telefoonnummer). U krijgt dan per e-mail een aanmeldformulier dat u volledig ingevuld kunt retourneren naar hetzelfde e-mailadres. Als alles goed is ingevuld ontvangt u een bevestiging. U krijgt dan een uitnodigingsbrief met uitleg over schooltijden e.d. Als er gegevens ontbreken, neemt de school nog contact met u op. 

Voortgezet onderwijs:
Kinderen uit de eerdergenoemde 4 gemeenten in de middelbare schoolleeftijd kunnen nu al terecht in de Wereldklas van het Pius X College te Bladel. Aanmeldingen verlopen via info@piusx-college.nl.