Jaarlijks valt er bij een gemiddeld huishouden zonder brievenbussticker zo’n 1600 stuks ongeadresseerd reclamedrukwerk op de deurmat. Dit komt neer op ruim 33 kilo ongeadresseerd reclamedrukwerk per jaar per huishouden, en dat is nog exclusief het geadresseerde reclamedrukwerk. De productie van het papier van deze folders en krantjes is slecht voor het milieu, net zoals het drukken en vervoeren van het reclamedrukwerk. Daarom heeft de gemeenteraad besloten akkoord te gaan met een verandering in het systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk (reclamefolders) in de gemeente Bergeijk. 

Wat gaat er veranderen

Vanaf 1 november 2021, wanneer het nieuwe systeem van kracht gaat, zullen huishoudens zonder brievenbussticker het meeste van de verandering merken. Op dit moment ontvangen de huishoudens zonder sticker zowel ongeadresseerd reclamedrukwerk als huis-aan-huisbladen. In de nieuwe situatie, vanaf 1 november 2021, betekent dit dat deze huishoudens alleen nog maar de huis-aan-huisbladen in de brievenbus zullen krijgen, en dus geen ongeadresseerd reclamedrukwerk meer. Ongeadresseerd reclamedrukwerk mag alleen nog maar bezorgd worden bij huishoudens met een Ja-sticker op de brievenbus. In september 2021 ontvangen alle huishoudens in de gemeente Bergeijk een informatiebrief inclusief Ja- of Nee-Nee sticker. Hierin leggen we de verandering nog een keer uit en geven we informatie over alternatieven voor de stickers.

Melding brievenbussticker niet ontvangen

Voor wie verandert er niks

Huishoudens met een ongewijzigde voorkeur en met een bestaande sticker op hun brievenbus zijn niet genoodzaakt iets te veranderen. De sticker heeft per 1 november 2021 nog gewoon dezelfde betekenis.

Alternatieven 

Wanneer u liever geen sticker op uw brievenbus plakt, dan zijn er verschillende alternatieven. 

  • www.kiesjefolder.nl of www.folderkiezer.nl: wilt u wel papieren reclamefolders lezen maar niet álle folders? Op deze websites kunt u aangeven welke folders u nog wel per post wilt ontvangen. Zo krijgt u niet standaard meer het hele pakket toegestuurd maar alleen van de door u geselecteerde aanbieders; 
  • www.folderz.nl, www.reclamefolder.nl, www.voordeelmuis.nl, www.spotta.nl: wilt u helemaal geen papieren reclamefolders meer ontvangen? In dat geval zijn er websites en apps om reclamefolders digitaal in te zien.  

Wil je naast ongeadresseerd reclamedrukwerk je ook afmelden voor geadresseerd reclamedrukwerk? Dat kan via www.postfilter.nl

Verschillende type brievenbusstickers
Type brievenbussticker Wat ontvangt u? 

JA, wél ongeadresseerd reclamedrukwerk
JA, wél huis-aan-huisbladen

NEE, géén ongeadresseerd reclamedrukwerk
NEE, géén huis-aan-huisbladen (wel publicaties van de overheid)

NEE, géén ongeadresseerd reclamedrukwerk
JA, wél huis-aan-huisbladen

Geen sticker NEE, géén ongeadresseerd reclamedrukwerk
JA, wél huis-aan-huisbladen

 

Wie heeft besloten om het systeem te wijzigen en een Ja-sticker in te voeren?

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering op 20 februari 2020 besloten tot het invoeren en naleven van een Ja-sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerk.

Waarom is besloten het systeem te wijzigen en een Ja-sticker in te voeren?

  • De productie van papier van reclamefolders en krantjes zijn slecht voor het milieu, net zoals het drukken en vervoeren van het reclamedrukwerk.
  • Op basis van gegevens uit 2018 afkomstig vanuit het CBS/Statline telt de gemeente Bergeijk +- 7700 huishoudens. We nemen aan dat 49% (onderzoeksbureau OIS²) van alle huishoudens momenteel ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangt, oftewel voor de gemeente Bergeijk +-3773 huishoudens. Na invoering van de Ja-sticker in de gemeente Amsterdam nam het aantal huishoudens dat ongeadresseerd reclamedrukwerk ontving af van 210.000 naar 80.000 (afname van 61,9%). Deze aanname in betekent voor de gemeente Bergeijk dat ná invoering van de Ja-sticker het aantal huishoudens dat ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangt afneemt tot 1438 huishoudens. Waarmee een potentiele papierbesparing van ruim 77.000 kilo gerealiseerd kan worden.

Vanaf wanneer moet ik een sticker plakken?

Huishoudens in de gemeente Bergeijk zonder Ja-sticker op de brievenbus, mogen per 1 november 2021 geen reclamefolders/folderpakket meer ontvangen.

Wat gebeurt er als ik geen sticker plak?

De gemeente gaat dit per 1 november 2021 controleren. Vanaf dat moment mag niemand meer folders of flyers bezorgen als er geen Ja-sticker op de brievenbus zit.

Hoe kom ik aan een Ja- of Nee-Nee sticker?

In september 2021 ontvangen alle huishoudens in de gemeente Bergeijk een informatiebrief inclusief Ja- en Nee-Nee sticker.

Daarna kunnen de stickers afgehaald worden op het gemeentehuis van Bergeijk.

Heeft u bij de informatiebrief geen sticker(s) ontvangen?

Maak hiervan een melding en we sturen de sticker van u keuze naar u op.

Wat valt wel onder reclamefolders?

  • Reclamefolders en/of samples die gratis huis-aan-huis worden verspreid zonder vermelding van uw adres (of postbus) en woonplaats.
  • Reclamefolders die gericht zijn aan 'de bewoners van', al dan niet met een specifiek adres, worden als ongeadresseerd beschouwd en mogen dus niet in uw brievenbus worden gedaan (tenzij u een Ja-sticker hebt).

Wat valt niet onder reclamefolders?

Folders van vrijwilligersorganisaties en niet commerciële organisaties zijn geen reclamefolders. Als de folder geen aanprijzend karakter heeft, is er geen sprake van reclame. Bijvoorbeeld bij het verspreiden van feitelijke informatie, of folders van politieke partijen. We spreken dan van ”voorlichting”. Die folders mogen wel in uw brievenbus.

Ontvang ik zonder sticker nog wel de Eyckelbergh?

Ja, zonder sticker ontvangt u nog wel de Eyckelbergh omdat dit een huis-aan-huisblad is.

Kan ik me ook afmelden voor geadresseerd reclamedrukwerk

Ja, wanneer u ook het geadresseerde reclamedrukwerk wilt mijden via de brievenbus dan kunt u zich registreren via www.postfilter.nl.

Kan ik een melding maken bij een onjuiste bezorging

Ja, vanaf 1 november 2021 komt er op de website van de gemeente een meldpunt waar je een melding kunt maken van onjuiste bezorging.