Naam: Mounir Azaoum
Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag
Telefoonnummer: 06 - 45 57 54 80
E-mailadres: mounirazaoum@cordaadwelzijn.nl

Wat doet hij in zijn huidige functie?

Als jeugdcoach is Mounir er voor alle jongeren in de gemeente Bergeijk vanaf 12 jaar. De jeugdcoach zet zich in om jongeren te activeren, motiveren en stimuleren door hen op een laagdrempelige manier te ondersteunen bij het opgroeien. Dit kan door samen met hen activiteiten te organiseren, te coachen, deel te laten nemen aan ontmoetingsactiviteiten, etc.. 

Hij signaleert trends en ontwikkelingen onder jongeren en gaat hier preventief mee aan de slag om de kans op problematiek te verkleinen en mogelijkheden voor jongeren te vergroten. Als jeugdcoach is Mounir een vertrouwenspersoon en coach in de leefomgeving van jongeren, die deel uitmaakt van hun belevingswereld. Dit zorgt ervoor dat jongeren worden gezien, talenten een kans krijgen en participatie gestimuleerd wordt. 

Waarvoor kunnen inwoners/organisaties/verenigingen hem benaderen?

Een jeugdcoach kan altijd meedenken als er vraagstukken rondom jongeren (op individueel niveau of in groepsverband) zijn of vragen vanuit jongeren. Contact opnemen met de jeugdcoach kan bijvoorbeeld:

  • als jongere als je ideeën hebt, maar niet weet hoe je deze uit zou kunnen voeren, als je samen met anderen in contact wil komen, ondersteuning nodig hebt bij wat dan ook;
  • als jongere, als je even een luisterend oor nodig hebt, die niet oordeelt, maar je ondersteuning biedt bij het aanpakken van je vragen/zorgen of problemen;
  • als u als vereniging een vraag heeft rondom jongeren en bijvoorbeeld zorgwekkend gedrag van (groepen) jongeren; 
  • als buurtbewoner als u vragen of opmerkingen heeft omtrent jongeren die in uw wijk aanwezig zijn (overlast veroorzakend of niet); 
  • als ouder, als u merkt dat uw zoon/dochter eenzaam is, met de pubertijd worstelt, moeilijk vrienden kan maken, gewoon een onafhankelijk/niet veroordelende luisterend oor nodig heeft;
  • als vereniging en je meer wil weten over een bepaald onderwerp (wat betrekking heeft op jongeren) en hier een informatieavond voor wil organiseren;
  • als u iets wil betekenen voor de jeugd of ideeën heeft.

De jeugdcoach werkt samen met diverse netwerkpartners, o.a.: Centrum Jeugd en Gezin, GGD, Novadic-Kentron, gemeente, scholen, jeugdcoaches uit andere gemeenten, vluchtelingenwerk, politie etc.. Hij legt contact met deze netwerkpartners indien nodig, legt verbindingen, zodat de vragen, wensen en behoeften op de juiste plekken terecht komen.

Wat is zijn favoriete bezigheid buiten het werk om?

Naast zijn bezigheid als jeugdcoach is hij vaak te vinden op de voetbalvelden als trainer/coach.