Kempisch Sport- en Beweegakkoord II

In navolging van het Hoofdlijnen Sportakkoord II ‘Sport versterkt’ hebben we samen met de vier Kempengemeenten en de Stichting Kempen in Beweging het Sport en Beweegakkoord I geëvalueerd en herijkt. Middels brede bijeenkomsten voor sport- en beweegaanbieders, het onderwijs, de kinderopvang en zorg- en maatschappelijke organisaties willen we met elkaar in gesprek gegaan over de opgaven en thema’s. Het proces is opgestart maar krijgt nog een vervolg.

De Kempen in beweging - Kempisch Sport- en Beweegakkoord II