Wordt je gediscrimineerd? Of ben je betrokken bij iemand die zich gediscrimineerd voelt? Dan kun je bij het Meldpunt Discriminatie terecht met al je vragen, vermoedens en zorgen. Het kan gaan om discriminatie op basis van etniciteit, geloof, seksuele geaardheid, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook.

Medewerkers van het meldpunt onderzoeken de melding. Daarna beoordelen ze of er sprake is van discriminatie op basis van de wet. Is dat het geval? Dan wordt samen met je gezocht naar een oplossing. Bij ernstige strafbare feiten is het mogelijk de politie in te schakelen.

Contact

LEVgroep voert het meldpunt in opdracht van de gemeente Bergeijk uit. Voor het melden van discriminatie kun je hen bellen of mailen. 

Telefoon: 0492 - 598 989
E-mail: meldpuntdiscriminatie@levgroep.nl