Milieu, vergunning of melding

Wanneer de activiteiten van je bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet je een milieuvergunning aanvragen of een melding doen bij de gemeente. De Omgevingswet gaat niet meer uit van het begrip 'inrichting' maar is gebaseerd op 'milieubelastende activiteiten'. In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) stelt het Rijk algemene regels voor deze activiteiten. 

Vergunning of melding

Je kunt op het Omgevingsloket nagaan of je een vergunning nodig hebt of een melding moet doen.

Hoe werkt het?

Uw bedrijf heeft te maken met milieuregels voor bijvoorbeeld:

 • geluid
 • energie
 • afvalstoffen
 • lucht
 • bodemgebruik

Onder de Omgevingswet vallen veel milieubelastende activiteiten onder de meldingsplicht en is er geen vergunning nodig. In hoofdstuk 4 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is bepaald voor welke milieubelastende activiteiten u een melding moet doen voordat u met de activiteit mag starten. Bij veel activiteiten uit hoofdstuk 4 van het Bal is geen memelding verplicht omdat ze vergunningplichtig zijn. Hoofdstuk 3 van het Bal geeft onder andere aan in welke gevallen een omgevingsvergunning nodig is voor de milieubelastende activiteit of lozingsactiviteit.

Wat moet ik doen?

Check via het Omgevingsloket of je een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Vergunning aanvragen

 • Overleg met de gemeente over uw plannen, vóórdat je de vergunning aanvraagt.
 • Vraag een vergunning aan via het Omgevingsloket.
 • Je ontvangt een ontvangstbevestiging van je aanvraag.
 • Bij een ingewikkelde aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over je aanvraag.
 • Als voor een aanvraag een Mer (Milieueffectrapportage) moet worden gemaakt dan geldt de uitgebreide procedure en neemt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over je aanvraag. Dit ontwerp wordt ter inzage gelegd. 
 • Wie het niet eens is met dit ontwerpbesluit, kan binnen 6 weken zijn/haar mening (zienswijze) hierover geven aan de gemeente. Hierbij moet worden aangegeven waarom men het niet eens is met het ontwerpbesluit. 
 • Je ontvangt bericht van de gemeente of je de vergunning krijgt.

Melding doen

 • Doe de melding, via het Omgevingsloket, minimaal 4 weken voordat je start met je activiteiten.
 • De gemeente stuurt je een ontvangstbevestiging van je melding.
 • Als je melding niet compleet is, kan de gemeente je om aanvullende informatie vragen.

Hoelang duurt het?

Aanvraag vergunning (gewone aanvraag)

 • Binnen 8 weken ontvang je bericht of je de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijg je de vergunning automatisch.
 • Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kun je binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvraag vergunning (uitgebreide procedure)

 • Binnen 26 weken ontvang je bericht of je de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kun je binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als je ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Melding

Je kunt 4 weken na je melding met je activiteiten beginnen.