Binnen de gemeente bevindt zich een milieustraat (ook wel afvalinzamelstation genoemd). Een milieustraat is een plek waar je afval naartoe kunt brengen. De milieustraat is bedoeld voor afval dat de gemeente niet huis-aan-huis bij je ophaalt. Zoals elektrische apparaten, grofvuil, bouw- en sloopafval en klein chemisch afval.

Let op! Je dient je betaling bij de milieustraat ter plekke per pin te voldoen. Neem daarom naast je milieupas ook je pinpas mee!

Openingstijden milieustraat Bergeijk

Let op! Bij code geel (temperatuur) worden de openingstijden van de milieustraat aangepast. Houdt u de diverse communicatie kanalen en de AfvalWijzerapp van de gemeente in de gaten voor de aangepaste openingstijden.

Wat kost het?

De tarieven van de milieustraat worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad van Bergeijk. Wat je op de milieustraat moet betalen, is afhankelijk van de soort en de hoeveelheid afval dat je aanbiedt. Het tarief wordt altijd berekend aan de hand van de duurste afvalsoort die je bij hebt.

Soort afval en hoeveelheidKosten
Categorie 0: wit- en bruingoed, kadavers van kleine huisdieren, asbest (max 35 m2),  afgewerkte olie (max 5 ltr.), klein chemisch, afval, retour glas, papier/karton, oud ijzer, bruikbare textiel en kleding, schoeisel en kringloopgoederen, hard plastic en schoon EPS (piepschuim/tempex), matrassen.
 
Gratis
Categorie I: te voet of per fiets aanbieden van afval€ 7,50
Categorie IIA: blad, gras, snoeihout en grond (zwart of geel, niet chemisch verontreinigd) tot 1 m3€ 2,50
Categorie IIB: blad, gras, snoeihout en grond (zwart of geel, niet chemisch verontreinigd) van 1 tot 2 m3€ 5,00
Categorie IIIA: grof restafval en bouw- en sloopafval tot 1/2 m3€ 7,50
Categorie IIIB: grof restafval en bouw- en sloopafval van 1/2 tot 1 m3€ 15,00
Categorie IIIC: grof restafval en bouw- en sloopafval van 1 m3 t/m 2m3€ 25,00
Aparte regeling voor vuilniszakken per zak van maximaal 60 liter€ 7,50

Let op de volgende specifieke voorwaarden

 • Per keer mag je maximaal 2m3 afval aanbieden. Breng je meer dan 2m3, dan wordt dit geregistreerd als meerdere milieustraatbezoeken.
 • Je dient het afval gescheiden aan te leveren en in de daarvoor bestemde containers te deponeren. Bij twijfel kun je de hulp inroepen van de medewerkers; zij zijn je graag van dienst, maar kunnen niet als werkhulp gevraagd worden.
 • Huisvuilcontainers zijn niet toegestaan en worden dus geweigerd.
 • Aan de poort vindt de visuele controle plaats en wordt het tarief bepaald.
 • Wij verzoeken je vriendelijk om de aanwijzingen van het personeel op te volgen. Het personeel is bevoegd om te controleren op de inhoud van het aangeboden afval.
 • Je kunt niet contant afrekenen. In plaats daarvan kun je pinnen.

Wat moet ik doen?

De milieustraat is gelegen aan;

Bokkerijder 14 | 5571 MX Bergeijk (industrieterrein Waterlaat). 
Telefoonnummer: 0497 - 577 019

Enkel toegang met een milieupas van de gemeente Bergeijk.

De milieustraat in Bergeijk is een brengvoorziening voor grof afval alleen bestemd voor inwoners van de gemeente Bergeijk. Bedrijven of verenigingen worden niet toegelaten.

Lever je afval gescheiden in bij de milieustraat.

Wat moet ik meenemen?

Iedereen die afvalstoffenheffing betaalt heeft recht op een milieupas. Met deze milieupas kun je op de milieustraat terecht. Dus: zonder pas geen toegang! Heb je (nog) geen pas of ben je de pas kwijt, dan moet je dit melden bij het Milieu-informatiecentrum (MIC). Het MIC is gratis te benaderen via telefoonnummer: 0800-023 03 36.

Je dient je betaling bij de milieustraat ter plekke per pin te voldoen. Neem daarom voortaan naast je milieupas ook je pinpas mee!

Asbest

Voor het aanleveren van asbest (hechtgebonden asbesthoudende dakplaten, vloertegels, niet gelijmde vloerbedekking en kleine huishoudelijke producten) gelden de volgende voorwaarden:

 • Wij adviseren je om vóór het aanleveren van asbest op de milieustraat een telefonische afspraak te maken op 0497-577 019. Asbest moet op de milieustraat in een speciale container worden opgeslagen. Als de container vol is, kun je geen asbest achterlaten. 
 • Asbest moet in tenminste twee lagen van doorzichtig plastic van tenminste 0,1 mm en stofdicht (naden afplakken) aangeleverd worden;
 • Asbest moet verpakt zijn in handzame pakketten. Dat betekent dat ze door één persoon te tillen zijn;
 • Er kan maximaal 35 m2 worden aangeleverd (*);
 • Voor sloopafval dat op asbest lijkt, gelden dezelfde regels en voorwaarden als voor asbest. Het is niet altijd met zekerheid te zeggen of iets asbest is, vandaar dat zorgvuldigheid betracht wordt;
 • Al het andere asbest (grotere hoeveelheden dakplaten, niet hecht gebonden, etc) moet je afvoeren naar/via een erkende verwerker.

(*) volgens de geldende wet- en regelgeving mag alleen een daartoe gecertificeerd bedrijf asbest verwijderen. Voor particulieren is een uitzondering gemaakt: zij mogen 35m2 hechtgebonden asbesthoudende dakplaten (geen dakleien), asbesthoudende vloertegels of niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking zelf verwijderen van hun perceel.

Autobanden

Particulieren mogen per keer maximaal 5 banden zonder velg van personenwagens gratis afgeven bij de milieustraat. Tractorbanden kun je niet inleveren. Hiervoor kun je tegen betaling eventueel terecht bij bandenservice Reusel De Kempen, Lange Voren 13 in Reusel (telefoonnummer 0497-644 976).

Klein chemisch afval (kca)

Bewaar het chemisch afval zoveel mogelijk in de originele verpakking. Je kunt het afval ook in een afgesloten pot of fles bewaren, maar vermeld dan duidelijk op een etiket wat er in zit. Om ongewenste chemische reacties te voorkomen, mogen restjes van de stoffen niet met elkaar in aanraking komen. Injectienaalden moet je in een potje inleveren.

Kadavers

Een gezelschap(s)dier of huisdier is een dier dat door mensen in of om hun huizen wordt verzorgd. Op de milieustraat mogen alleen kadavers van gezelschapsdieren worden gebracht, dus bijvoorbeeld een hond, een kat, cavia of konijn.

Hobbydieren zijn landbouwdieren die in kleine aantallen en zonder commercieel doel worden gehouden. Bijvoorbeeld schapen, geiten, runderen, varkens en kippen. Voor kadavers van deze dieren geldt dat je moet aanmelden via het kadavermeldsysteem van Rendac in Son, telefoonnummer 0900-9221. Rendac komt het kadaver dan tegen een beperkt bedrag aan huis ophalen.

Textiel

Kleding en schoenen die je zelf niet meer draagt, kun je naar een kringloopwinkel of tweedehandszaak brengen. Je kunt het ook inleveren in de textielcontainer op de milieustraat. Ook versleten en gescheurde stoffen mogen in de textielcontainer, maar deze moeten wel schoon (zonder verf- en olievlekken) en droog zijn.

Compost

Bij de milieustraat kun je gratis GFT-compost afhalen.