Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Een van de manieren is door naturalisatie. Naturalisatie betekent het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Om Nederlander te worden door naturalisatie moet u een afspraak maken. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 0497 - 551 455.

Wat kost het?

Tarief per 1 januari 2021 (legesverordening gemeente Bergeijk 2021):

Naturalisatie enkelvoudig verzoek hoog€  925,00
Naturalisatie enkelvoudig verzoek laag€  688,00
Naturalisatie meervoudig verzoek hoog€ 1181,00
Naturalisatie meervoudig verzoek laag€  945,00
Meenaturaliserende minderjarige€  137,00

Hoe werkt het?

Als u Nederlander wilt worden door naturalisatie, kunt u dit aanvragen bij de gemeente.

Bekijk van tevoren de voorwaarden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Zo bent u goed voorbereid.

Wat moet ik doen?

 • U maakt met de gemeente een afspraak om een aanvraag tot naturalisatie in te dienen.
 • U kunt tegelijk een aanvraag indienen voor uw minderjarige kinderen die in Nederland wonen.
 • U betaalt de kosten, nadat u de aanvraag hebt ingediend.
 • U vult een formulier in waarin u zegt dat u de 'verklaring van verbondenheid' wilt afleggen. Deze verklaring legt u af tijdens de naturalisatieceremonie. Hiermee verklaart u dat de Nederlandse wet ook voor u geldt. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven dit niet te doen.
 • u krijgt vanzelf bericht of u Nederlander wordt.

Naturalisatieceremonie

Als u wordt genaturaliseerd krijgt u een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. U bent verplicht om naar deze ceremonie te gaan. U wordt pas Nederlander als u tijdens de ceremonie de 'verklaring van verbondenheid' aflegt. Dan krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.

Was uw kind bij de aanvraag tot naturalisatie 16 jaar of ouder? Dan is hij of zij ook verplicht om naar deze ceremonie te gaan. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven niet mee te komen, maar dat mag natuurlijk wel.

Wat moet ik meenemen?

 • uw verblijfsvergunning
 • uw geldige paspoort
 • uw geboorteakte
 • het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma)

Als u getrouwd of geregistreerd partner bent of u woont samen met een Nederlandse partner moet u dit bewijzen met een van de volgende documenten:

 • huwelijksakte
 • akte van geregistreerd partnerschap
 • bewijs dat u 3 jaar of langer samenwoont met een Nederlandse partner

Let op!

 • De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is.
 • Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Als dit niet zo is, laat dan de documenten eerst vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.

Hoe lang duurt het?

Het duurt maximaal 1 jaar voordat u weet of u Nederlander wordt. De IND kan deze termijn maximaal 2 keer verlengen met een half jaar.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken bij de IND.

Extra informatie

Als u foute informatie gegeven heeft of belangrijke informatie achterhoudt, dan kunt u de Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken.

Hierdoor kunt u staatloos worden.

Meer informatie over de Nederlandse nationaliteit