Als niet-Nederlander kunt u op verschillende manieren Nederlander worden. De makkelijkste manier is Nederlander worden door optie. U legt dan een verklaring af bij de gemeente. Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kunt u checken of u aan de voorwaarden voldoet.

Links

Nederlander worden door naturalisatie: https://www.bergeijk.nl/home/onderwerpen-a-z_47342/product/nederlander-worden-door-naturalisatie_361.html

Wat kost het?

Tarief per 1 januari 2021 (legesverordening gemeente Bergeijk 2021):

Enkelvoudige optie€ 196,00
Gemeenschappelijke optie€ 335,00
Medeopterende minderjarige€  22,00

 

Wat moet ik doen?

 • U maakt met de gemeente een afspraak om een verklaring af te leggen dat u Nederlander wilt worden door optie.
 • U betaalt de kosten, nadat u de verklaring hebt afgelegd.
 • U vult een formulier in waarin u zegt dat u de 'verklaring van verbondenheid' wilt afleggen. Deze verklaring legt u af tijdens de naturalisatieceremonie. Hiermee verklaart u dat de Nederlandse wet ook voor u geldt. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven dit niet te doen.
 • De gemeente controleert uw verklaring.

Naturalisatieceremonie

Als uw verklaring wordt goedgekeurd, krijgt u een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. U bent verplicht om naar deze ceremonie te gaan. U krijgt de bevestiging dat u Nederlander bent geworden als u tijdens de ceremonie de 'verklaring van verbondenheid' aflegt.

Was uw kind bij het afleggen van de optieverklaring 16 jaar of ouder? Dan is hij of zij ook verplicht om naar deze ceremonie te gaan. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven niet mee te komen, maar dat mag natuurlijk wel.

Wat moet ik meenemen?

 • Uw verblijfsvergunning
 • Uw geldige paspoort of een ander reisdocument
 • Uw geboorteakte
 • Andere documenten over uw persoonlijke situatie. Denk bijvoorbeeld aan een huwelijksakte of echtscheidingsakte.

Belangrijk bij buitenlandse documenten

 • De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is.
 • Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn. Als dit niet zo is, moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.

Hoe lang duurt het?

Binnen 13 weken krijgt u bericht van de burgemeester. De burgemeester kan deze termijn één keer verlengen.

 • Als u aan alle voorwaarden voldoet, bevestigt de burgemeester uw optieverklaring. U krijgt een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie.
 • Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kunt u geen Nederlander worden. Deze beslissing staat in een brief. In deze brief wordt uitgelegd waarom u geen Nederlander kunt worden. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.

Extra informatie

Nederlander worden door naturalisatie

Als u geen Nederlander kan worden door optie, kunt u misschien Nederlander worden door naturalisatie. Check eerst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u aan de voorwaarden voldoet. Daarna kunt u een aanvraag voor naturalisatie indienen bij de gemeente.

Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken

Hebt u onjuiste informatie gegeven of belangrijke informatie niet gegeven? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken. Hierdoor kunt u staatloos worden.

Meer informatie over de Nederlandse nationaliteit