Nestkastenproject

In grote delen van Nederland hebben mensen de afgelopen jaren last gehad van een sterke toename van het aantal eikenprocessierupsen. Zo ook in de gemeente Bergeijk. Om de verwachte hinder elk jaar zoveel mogelijk te beperken gaan we in de gemeente Bergeijk naast het bespuiten van bomen en het opzuigen van de nesten, ook de leefomstandigheden van de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups- of vlinder verbeteren. In 2020 hebben we in samenwerking met Bergeijkse verenigingen 1000 nestkasten voor mezen, vleermuizen en andere vijanden van de eikenprocessierups opgehangen en gemonitord. Hieruit is gebleken dat in 2020 ruim 80% van de kasten bezet is geweest. In 2021 was dit zelfs 90%. Bewoners waren vooral mezen, welke heel belangrijk zijn voor de rupsenbestrijding, maar ook de boomklever en de spreeuw. De vleermuizen vangen in een later stadium de vlinders.

Om dit succesvolle project een vervolg te geven willen we extra nestkasten beschikbaar stellen aan inwoners van Bergeijk. Nestkasten kunnen opgehangen worden in de tuin of op het balkon. Aanmelden was mogelijk tot 1 februari 2022.