Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart

De gemeente Bergeijk heeft in kader van haar bodembeleid een nota bodembeheer opgesteld.

Nota bodembeheer gemeente Bergeijk, kenmerk 0467844.100, d.d. 30 september 2021

Bodemkwaliteitskaart gemeente Bergeijk 

De rapportage beschrijft de werkwijze bij de technisch-inhoudelijke totstandkoming van de kaart, het gebruik van de kaart als bewijsmiddel van de bodemkwaliteit en de spelregels ten aanzien van grondverzet. De bodemkwaliteitskaart gemeente Bergeijk, kenmerk 0467844.100, d.d. 22 september 2021 is geldig voor een periode van 5 jaar. 

Bodemkwaliteitskaart PFAS voor deelnemende gemeenten in Noord-Brabant en de bijbehorende Nota bodembeheer PFAS

Hierin is bepaald hoe omgegaan dient te worden met PFAS-houdende grond en baggerspecie. Door vaststelling van deze 'bodemkwaliteitskaart PFAS en bijbehorende nota bodembeheer PFAS' maakt het onderdeel uit van het lokale bodembeleid en beschikt de gemeente over gebiedsspecifiek beleid voor het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie.

Bodemkwaliteitskaart PFAS voor de deelnemende gemeenten in Noord-Brabant en bijbehorende Nota bodembeheer PFAS