De gecertificeerde omgevingsvergunning is een omgevingsvergunning waarbij de gemeente onder bepaalde voorwaarden het plan niet meer toetst aan het bestemmingsplan, welstand, de bouwverordening en het bouwbesluit, maar de verantwoordelijkheid daarvoor aan de particuliere sector overlaat. Dat geldt overigens niet voor monumenten.

Omgevingsloket online

Wat kost het?

De tarieven vindt u in de legesverordening.

Hoe werkt het?

Een gecertificeerde omgevingsvergunning kan alleen aangevraagd worden door een gecertificeerd architect. De architect tekent een overeenkomst waarin de architect verklaart dat voldaan wordt aan alle van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van het bestemmingsplan, welstand, de bouwverordening en het bouwbesluit. Elke architect die ingeschreven staat in het architectenregister met als hoofdberoep architect kan bij de gemeente Bergeijk een verzoek indienen om op deze lijst geplaatst te worden.

Niet voor alle vergunning plichtige bouwwerken kan een gecertificeerde omgevingsvergunning worden aangevraagd. Voor grote plannen zoals publiekstoegankelijke gebouwen, projectmatige nieuwbouwwoningen en bedrijfsmatige bouwwerken met een hoge gebruiksintensiteit kan geen gecertificeerde omgevingsvergunning worden aangevraagd omdat met name de impact van dergelijke bouwplannen groot is op zijn omgeving. Voor alle overige bouwwerken, zoals bijvoorbeeld particuliere woningen, verbouwingen, een werktuigenloods etc., kan wel de gecertificeerde omgevingsvergunning aangevraagd worden. De gecertificeerde omgevingsvergunning is alleen van toepassing op het onderdeel 'bouwen' en kan niet gecombineerd worden met andere onderdelen zoals bijvoorbeeld de onderdelen slopen, inrit of kappen.

Wat moet ik doen?

Een op de lijst van gecertificeerde architecten opgenomen architect dient bij de aanvraag te verklaren, dat de vergunningaanvraag voor het onderdeel bouwen aan de wettelijke eisen is getoetst en dat de aanvraag daaraan voldoet. Dit gebeurt door het invullen en ondertekenen van een checklist en een overeenkomst. De architect is er ook verantwoordelijk voor dat de ingediende aanvraag compleet is.

Hoe lang duurt het?

We streven er naar om binnen een werkdag na indiening van de gecertificeerde aanvraag de vergunning te verlenen.

De gemeente zorgt voor publicatie van de verleende vergunning. Tot 6 weken na de datum van publicatie kan er bezwaar tegen de vergunning gemaakt worden.

Lijst gecertificeerde architecten

ArchitectenbureauArchitectAdres
Architectenbureau VANDERZANDENJ. van der Zanden M.ScDe Roet 2, 
5571 JN Bergeijk
Architectenburo Maas BV EerselS.P.C. MaasDijk 38, 
5521 AZ Eersel
Architectenburo Snijders B.V.J.W.T.A. van StekelenburgStationsstraat 87, 
5281 GC Boxtel
Buro ir. Herman Sengersir. H.J.M. SengersElskensakker 2, 
5571 SK Bergeijk
CS2 Architecten B.V. Leemskuilen 41, 
5563 CL Westerhoven
Gewoon architectening. ir. M.A.G. BarbenIndustrieweg 2d, 
5531 AD Bladel
Hertroijs ArchitektenG.C.J.M. VersteegEindhovenseweg 84, 
5554 AD Valkenswaard
Jos Franken BV Achitectuur en Stedenbouw/Franken - Architectuur bvir. R.P.A. VereijkenHof 63, 
5571 CB Bergeijk
Keeris Architectenir. P.M.M. KeerisDijk 14, 
5521 AX Eersel
Keeris Architectenir. W.J.P. KeerisDijk 14, 
5521 AX Eersel
Keeris ArchitectenM.J.M. KeerisDijk 14, 
5521 AX Eersel
Kuiper Hoevenaars ArchitectenA.W. KuiperHoogstraat 178, 
5615 PW Eindhoven
LSL Architecten B.V.L.J. StiphoutDorpstraat 16, 
5504 HH Veldhoven
Paul Muselaers - Architecting. P.F.J. MuselaersGebroeders Hoeksstraat 9, 5521 BL Eersel
R.A.J. van Leuven architect (Archifoor)ir. Rob van LeuvenPastoriestraat 26a, 
5756 AM Vlierden
Ruud Kouwenberg Architectir. R.J. KouwenbergPeperstraat 74, 
5554 EL Valkenswaard
Spanjers ArchitectH.E.M.C. SpanjersHet Kolkven 3, 
5688 XN Oirschot

Persoonsgegevens op tekeningen en/of rapporten

Een ingediende aanvraag omgevingsvergunning wordt gepubliceerd, net als het uiteindelijke besluit. Als er bij het invullen van het aanvraagformulier geen toestemming gegeven wordt om persoons- en adresgegevens van aanvrager/melder of gemachtigde openbaar te maken, zijn deze gegevens niet door derden in te zien.

De gemeente is niet verantwoordelijk voor de aanwezigheid van persoonsgegevens op tekeningen en/of rapporten. Dat is de verantwoordelijkheid van de aanvrager. Dus wanneer u zelf de persoonsgegevens laat staan op tekening of rapport dan stemt u er impliciet mee in dat deze kan worden gezien door derden.