Als u een feest of evenement in uw horecabedrijf organiseert, kan het voorkomen dat u daarvoor de openingstijden voor een keer wilt aanpassen. U vraagt dan een ontheffing aan bij de gemeente om langer open te mogen zijn.

In de gemeente Bergeijk kunnen horecabedrijven maximaal 6 keer per kalenderjaar toestemming krijgen om langer open te zijn.

eHerkenning linkOntheffing sluitingsuur aanvragen

De burgemeester weigert de ontheffing van het sluitingsuur als daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

Wat kost het?

De kosten voor het in be­handeling nemen van een aanvraag om een ontheffing sluitingsuur als bedoeld in artikel 2.29 artikel 3 APV bedragen .

Legesverordening gemeente Bergeijk, titel 3, hoofdstuk 1, 3.1.3.

Wat moet ik doen?

U vraagt minimaal 8 weken van tevoren een ontheffing aan bij de gemeente.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.