Onze regio groeit als kool. Dat betekent meer mensen, huizen en bedrijven. Daarmee staan we voor grote uitdagingen. Dat vraagt dat we goed nadenken over hoe we ermee om willen gaan. Op dit moment stellen we daarvoor een Ontwikkelstrategie op.

De Brainportregio, waarin de vier Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Eersel, Bladel en Bergeijk liggen, is aan het groeien. Dit zal in de toekomst ook gevolgen hebben voor onze gemeenten maar hoe dat is nog niet bekend. Duidelijk is wel dat er grote opdrachten liggen om te zorgen voor meer woningen, goede voorzieningen, het verbeteren van de bereikbaarheid en het welzijn van de inwoners. Maar die groei heeft ook gevolgen voor het landschap en het klimaat. 

We zijn ook benieuwd naar wat onze inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties belangrijk vinden in deze groei. Zodat we zo veel als mogelijk kunnen groeien op een manier die bij ons past. Doordacht. Met elkaar. En met aandacht voor alles wat onze gemeenten en onze kernen zo bijzonder maakt.

Participatie inwoners

We hebben in april en mei 3 toekomstdialogen in Bergeijk georganiseerd in Luyksgestel, Westerhoven en 't Loo. DDaar hebben zo'n 100 deelnemers met ons mee gedacht over de toekomst van de regio op 7 verschillende thema's. Tot 3 juni was ook de mogelijkheid om een digitale vragenlijst in te vullen.

Wanneer de toekomstdialogen en de vragenlijst uitgewerkt zijn, vind je op deze pagina de belangrijkste uitkomsten.

Aan de hand van zeven belangrijke thema’s denken we na over de groei van de regio:

  • Samenleving: hoe groeien we met behoud van alles wat de regio mooi en sterk maakt? 
  • Wonen: hoe zorgen we voor geschikte en betaalbare woningen voor iedereen? 
  • Landschap en klimaat: hoe zorgen we voor een goede balans tussen gebouwen, natuur en landbouw? 
  • Werken: waar verdienen we ons brood mee? 
  • Bereikbaarheid: hoe komen we vlot op onze bestemming met een passend vervoersmiddel? 
  • Voorzieningen: welke voorzieningen, zoals scholen, winkels en theaters, hebben we in de regio nodig? 
  • Welzijn: hoe blijven we gezond en gelukkig?
Illustratie Toekomstdialoog de Kempen met de vraag 'wij zoeken naar de balans tussen ruimte en groei, denk jij mee?'

Wat is de ‘Ontwikkelstrategie de Kempen?’

In de ‘Ontwikkelstrategie de Kempen’ leggen de colleges van de gemeenten Reusel-De Mierden, Eersel, Bladel en Bergeijk vast wat hun ruimtelijke strategie voor de komende jaren is op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en wat betekent voor de voorzieningen zoals scholen, huisarts, kinderopvang en natuur. 

Waarom vraagt de gemeente inwoners om mee te denken?

Het is belangrijk om samen na te denken over wat we willen behouden, versterken of juist toevoegen. Om onze zorgen te delen over hoe we de opdrachten kunnen gaan uitvoeren. Om van elkaar te horen hoe we denken over belangrijke onderwerpen zoals wonen, werken, voorzieningen en welzijn. 

Hebben we nog wel invloed op deze ontwikkeling?

De ontwikkelingen in onze regio zijn al in volle gang. Dat merk je aan de groei van bedrijven en de komst van werknemers uit het buitenland. De groei zelf is dus niet te stoppen. Wat we wel kunnen doen is helder krijgen wat voor mogelijkheden we in onze eigen gemeente zien om die groei de ruimte te geven. Met oog voor onze eigen behoeften en kansen voor onze kernen, zodat we die mogelijk mee kunnen nemen in de uiteindelijke uitvoering van de strategie.