Ontwikkelstrategie De Kempen

Onze regio groeit als kool. Dat betekent meer mensen, huizen en bedrijven. Daarmee staan we voor grote uitdagingen. Dat vraagt dat we goed nadenken over hoe we ermee om willen gaan. Op dit moment stellen we daarvoor samen met de Kempengemeenten een Ontwikkelstrategie op.

De Brainportregio, waarin de vier Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Eersel, Bladel en Bergeijk liggen, is aan het groeien. Dit zal in de toekomst ook gevolgen hebben voor onze gemeenten maar hoe dat is nog niet bekend. Duidelijk is wel dat er grote opdrachten liggen om te zorgen voor meer woningen, goede voorzieningen, het verbeteren van de bereikbaarheid en het welzijn van de inwoners. Maar die groei heeft ook gevolgen voor het landschap en het klimaat. 

We zijn ook benieuwd naar wat onze inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties belangrijk vinden in deze groei. Zodat we zo veel als mogelijk kunnen groeien op een manier die bij ons past. Doordacht. Met elkaar. En met aandacht voor alles wat onze gemeenten en onze kernen zo bijzonder maakt.

Participatie inwoners - Toekomstdialogen

In iedere gemeente zijn Toekomstdialogen georganiseerd. In Bergeijk hebben we dat in april en mei gedaan, in Luyksgestel, Westerhoven en 't Loo. 

Aan de hand van zeven thema's (samenleving, wonen, landschap en klimaat, werken, bereikbaarheid, voorzieningen en welzijn) hebben inwoners meegedacht over wat ze willen behouden, versterken of juist toevoegen. We hebben ze ook gevraagd wat ze vinden van de groei. Geeft dat zorgen of biedt het kansen? Wat zijn de sterke punten van de regio die ze willen behouden, wat zijn de zorgen, of waar zien ze kansen? 


 Sfeerverslag toekomstdialoog de Kempen


Alle voorkeuren, opmerkingen en vragen van inwoners en belanghebbenden hebben we verzameld zodat ze meegenomen kunnen worden in de uitwerking en eventuele keuzes.  

De belangrijkste punten die het meest genoemd zijn tijdens deze avonden:  

 • behoud van het dorpse karakter/ identiteit;
 • het bevorderen van de woningbouw, met name voor de jeugd en senioren;
 • zorgen over de verkeersdrukte;
 • behoud van voorzieningen;
 • groei van met name woningen in relatie tot behoud/ versterken van de voorzieningen; 
 • verenigingsleven;
 • behoud van groen, natuur;
 • doorstroming in de woningen;
 • verbeteren openbaar vervoer;
 • invloed van inwoners op het proces;
 • zorgen om de zorg.


Hoe verder

Dankzij de grote opkomst en het enthousiaste meedenken van inwoners kunnen we nu aan de slag met alle input. Zij geven ons een goed beeld hoe lokaal wordt aangekeken tegen de ‘schaalsprong’. In september wordt een eerste aanzet gegeven richting een voorkeursscenario. De gemeenteraden kunnen hier dan nog uitgangspunten en kaders aan meegeven. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraden van de Kempengemeenten om in december 2024 een besluit te nemen over hoe de Kempen om willen gaan met de schaalsprong.

Wat is de ‘Ontwikkelstrategie de Kempen?’

In de ‘Ontwikkelstrategie de Kempen’ leggen de colleges van de gemeenten Reusel-De Mierden, Eersel, Bladel en Bergeijk vast wat hun ruimtelijke strategie voor de komende jaren is.  Aan de hand van zeven belangrijke thema’s denken ze na over de groei van de regio:

 • Samenleving: hoe groeien we met behoud van alles wat de regio mooi en sterk maakt? 
 • Wonen: hoe zorgen we voor geschikte en betaalbare woningen voor iedereen? 
 • Landschap en klimaat: hoe zorgen we voor een goede balans tussen gebouwen, natuur en landbouw? 
 • Werken: waar verdienen we ons brood mee? 
 • Bereikbaarheid: hoe komen we vlot op onze bestemming met een passend vervoersmiddel? 
 • Voorzieningen: welke voorzieningen, zoals scholen, winkels en theaters, hebben we in de regio nodig? 
 • Welzijn: hoe blijven we gezond en gelukkig?

Waarom vraagt de gemeente inwoners om mee te denken?

Het is belangrijk om samen na te denken over wat we willen behouden, versterken of juist toevoegen. Om onze zorgen te delen over hoe we de opdrachten kunnen gaan uitvoeren. Om van elkaar te horen hoe we denken over belangrijke onderwerpen zoals wonen, werken, voorzieningen en welzijn. 

Hebben we nog wel invloed op deze ontwikkeling?

De ontwikkelingen in onze regio zijn al in volle gang. Dat merk je aan de groei van bedrijven en de komst van werknemers uit het buitenland. De groei zelf is dus niet te stoppen. Wat we wel kunnen doen is helder krijgen wat voor mogelijkheden we in onze eigen gemeente zien om die groei de ruimte te geven. Met oog voor onze eigen behoeften en kansen voor onze kernen, zodat we die mogelijk mee kunnen nemen in de uiteindelijke uitvoering van de strategie.