De Kempengemeenten vinden het belangrijk dat ook inwoners met een laag inkomen sociaal maatschappelijk kunnen (blijven) participeren.

Met de Participatieregeling 18+ kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de volgende sociaal maatschappelijke participatiekosten:

  • Lidmaatschap van een vereniging op het gebied van sport, cultuur of ontspanning, een volkstuinvereniging of ouderenvereniging.
  • Abonnement van een bibliotheek, muziekschool, museum of een zwemabonnement.
  • Cursussen (die niet beroeps-gerelateerd zijn).

Wat moet ik meenemen?

Om voor de Participatieregeling 18+ in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • U bent 21 jaar of ouder
  • U bent 18, 19 of 20 jaar en u kunt de onderhoudsplicht van uw ouders niet te gelde maken
  • Uw inkomen is lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm
  • Uw vermogen is lager dan de voor u geldende vermogensgrens

Wat moet ik doen?

Hebt u vragen over de Participatieregeling 18+?

Neem contact op met de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de Samenwerking Kempengemeenten via 0497 - 745 544 of stuur een e-mail naar md@kempengemeenten.nl

Elke werkdag is er telefonisch spreekuur van 09.00 uur tot 11.00 uur voor vragen over bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en Wmo.

Bezoekadres, alleen op afspraak: Gemeentehuis Bladel  | Markt 21 | 5531 BC Bladel
Postadres: Postbus 66 | 5530 AB | Bladel

Extra informatie

U kunt de aanvraag uiterlijk indienen op 31 december van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.