In Bergeijk en bij enkele andere aangewezen gemeenten kunnen Nederlanders die in het buitenland wonen hun een paspoort, tweede paspoort en / of zakenpaspoort aanvragen. Hiervoor moet u een afspraak maken.

De andere Nederlandse gemeenten waar u terecht kunt zijn: Den Haag, Enschede, Maastricht, Echt-Susteren, Oldambt, Bergen op Zoom, Montferland, Breda, Venlo, Sluis en aan de balie van de gemeente Haarlemmermeer op de luchthaven Schiphol.

Wat kost het?

ProductLeeftijdKostenGeldigheidVerwerkingstijd
Nationaal Paspoort18 jaar of ouder€ 112,70is 10 jaar geldigligt na 3 werkdagen voor u klaar
Nationaal Paspoortjonger dan 18 jaar€ 94,50is 5 jaar geldigligt na 3 werkdagen voor u klaar

De leges dienen bij de aanvraag te worden betaald.

Hoe werkt het?

 • U komt persoonlijk naar de afspraak.
 • U haalt uw identiteitskaart persoonlijk op. Dit moet u binnen 3 maanden na uw aanvraag doen. Voor het afhalen hoeft u geen afspraak te maken.
 • Vraagt u een reisdocument voor uw kind(eren) aan? Dan moet(en) uw kind(eren) aanwezig zijn bij de aanvraag èn bij het afhalen van het reisdocument.
 • Pas na ontvangst van alle originele documenten kan met zekerheid worden aangegeven of de aanvraag compleet is, er meer documenten nodig zijn of dat er verder onderzoek nodig is.
 • Bij de aanvraag krijgt u te horen wanneer u uw reisdocument kunt afhalen.
 • Betaling voor de reisdocumenten bij voorkeur met pinpas (géén creditcard).

Let op: Het gemeentehuis bevindt zich in Bergeijk (Postcode 5571 HB) en niet in Luyksgestel. Sommige navigatiesystemen verwijzen u naar Luyksgestel in plaats van Bergeijk.

Waar moet u aan voldoen?

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U bent uitgeschreven uit de BRP (voorheen de Gemeentelijke Basisadministratie, GBA).
 • U ben Ingeschreven in de RNI (Register Niet Ingezetenen)

Wat moet ik meenemen?

 • Een recente kleurenpasfoto. Zie hiervoor de website van de rijksoverheid. Wilt u de foto in Bergeijk laten maken? Onder het kopje 'achtergrond informatie' staat een lijst van fotografen met hun contactgegevens.
 • Let op: de pasfoto-eisen zijn aangepast. De pasfoto mag maximaal 6 maanden oud zijn op het moment van de aanvraag.
 • Neem alle (ook verlopen) reisdocumenten mee die u in uw bezit heeft, ook eventuele buitenlandse paspoorten.
 • Bij aanvraag 2e paspoort, moet het 1e paspoort nog 6 maanden geldig zijn en dient u een werkgevers verklaring te overleggen.
 • Wanneer u (of uw kinderen) niet in het bezit zijn van een Nederlands paspoort en / of identiteitskaart dient er een afschrift van de geboorteakte overlegd te worden. Dit afschrift kunt u verkrijgen in de gemeente waar de aangifte van geboorte heeft plaatsgevonden.
 • Een verblijfsvergunning van het land waar u woonachtig bent of een bewijs van verblijf in het buitenland met daarop uw woonadres, vermelding van nationaliteit en burgerlijke staat. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar. In België heet dit een bewijs van inschrijving (woonst) en in Duitsland een Meldebestätigung.
 • Indien noodzakelijk: overleg aanvullende documenten waarmee u uw Nederlandse nationaliteit bewijst. Uw oude identiteitskaart of paspoort bewijst niet dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Het geeft alleen aan dat u op het moment van afgifte van dat reisdocument de Nederlandse nationaliteit had.
 • Indien u een andere nationaliteit heeft verkregen, neem dan documenten mee over hoe en wanneer u deze nationaliteit heeft verkregen.
 • Indien u de naam van uw (gewezen) partner in uw paspoort wenst: een recent (niet ouder dan 1 jaar) afschrift van de huwelijksakte (geen trouwboekje) -dit is niet van toepassing wanneer de partner al vermeld staat- en/of de overlijdensakte. Het afschrift dient opgesteld te zijn in het Nederlands, Duits, Engels of Frans. In andere gevallen neemt u een vertaling mee van een beëdigd vertaler. Daarnaast dienen buitenlandse aktes in bepaalde gevallen voorzien zijn van een legalisatie of apostille.

Kinderen

 • Kinderen tot 18 jaar hebben schriftelijk toestemming nodig van beide ouders / gezaghouders met een geldig reisdocument, (Nederlands paspoort of identiteitskaart, of paspoort van de nationaliteit indien de andere gezaghouder geen Nederlandse nationaliteit heeft.) (geen verblijfsvergunning, e of f card) voor het aanvragen van een paspoort.
 • Vanaf 18 jaar kan een kind zelfstandig een paspoort aanvragen.

Kinderen moeten aanwezig zijn bij de aanvraag èn bij het afhalen van het reisdocument.

Paspoort of identiteitskaart voor Nederlanders zonder vaste woon- of verblijfplaats

Hebt u de Nederlandse nationaliteit, maar geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland? Dan kunt u toch een paspoort aanvragen. U moet dan bewijzen dat u in Nederland was vanaf de datum van uitschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) tot het moment van aanvragen. 

Om te bewijzen dat u in Nederland was vanaf de datum van uitschrijving in de BRP tot het moment van aanvragen, kunt u gebruikmaken van verklaringen van uitkeringsinstanties, een werkgeversverklaring, een woonvergunning, salarisstroken, verzekeringspapieren en bankafschriften.

Paspoort en / of identiteitskaart niet weggooien of vernietigen

Uw paspoort en / of  identiteitskaart blijven eigendom van de staat. Daarom mag u ze niet weggooien of vernietigen als ze zijn verlopen. U moet uw oude paspoort en / of identiteitskaart inleveren als u een nieuwe krijgt. Op verzoek kan uw oude paspoort en / of identiteitskaart ongeldig worden gemaakt zodat u die kunt houden.

Pasfoto's maken in Bergeijk

Sla de kaart over en ga naar de tekstversie van: Pasfoto's maken in Bergeijk

Tekstversie

Primera Bergeijk

+31 (0)497 571 441
website Primera Bergeijk

Adres

Elsenhof 4, 5571 LA, Bergeijk, NL

Foto Huub

+31 (0)497 571 937
website Foto Huub

Adres

Burgemeester Magneestraat 13a, 5571 HB, Bergeijk, NL