Het project 'Waterlaat Energiehub', een initiatief van het Kempisch Ondernemers Platform (KOP), ondernemers op bedrijventerrein de Waterlaat in Bergeijk en de gemeente Bergeijk, heeft vanmorgen, uit handen van wethouder Marko van Dalen, een substantiële cofinanciering van € 50.000,- ontvangen van het Stimuleringsfonds van de Metropool Regio Eindhoven (MRE). Deze financiële impuls zal worden ingezet voor de verdere ontwikkeling van het project, gericht op het verduurzamen van het bedrijventerrein en het aanpakken van netcongestie in de regio.

Stimuleringsfonds MRE

Het Stimuleringsfonds van de MRE ondersteunt innovatieve plannen van samenwerkende ondernemers die niet alleen de economie versterken maar ook op de lange termijn impact hebben. Door gezamenlijke subsidieaanvragen ontstaat er een uniek project dat zich letterlijk voor en door de regio ontvouwt. Het fonds biedt ondernemers ondersteuning bij het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen van business cases, het opzetten van pilots of de ontwikkeling van prototypes.

Groepsfoto van alle partners die betrokken zijn bij het project
Cheque MRE subsidie uitgereikt door wethouder Marko van Dalen aan voorzitter KOP

Netcongestie en project ‘Waterlaat Energiehub’

Netcongestie vormt een bedreiging voor het economische klimaat in de regio, zo ook in Bergeijk. Bedrijven worden hierdoor belemmerd in hun groei en nieuwe ondernemingen kunnen zich niet vestigen vanwege beperkte stroomaansluitingen. Het is daarnaast een obstakel voor ondernemers die willen investeren in duurzaamheid.

Het project 'Waterlaat Energiehub' streeft ernaar deze uitdagingen aan te pakken door technologische oplossingen te implementeren op bedrijventerrein de Waterlaat in Bergeijk. Hierbij wordt de energie-efficiëntie van bedrijven verbeterd door het inzichtelijk maken en waar mogelijk verminderen van het stroomverbruik. Met behulp van geavanceerde metingen worden de energiestromen op het terrein geanalyseerd, waarbij piekmomenten worden geïdentificeerd. Op basis hiervan kunnen bedrijven gestimuleerd worden om op alternatieve momenten stroom te gebruiken, wat de druk op het elektriciteitsnet verlicht.

Daarnaast wordt onderzocht hoe duurzame energieopwekking bij bedrijven kan worden geoptimaliseerd, en hoe de opgewekte energie efficiënt tussen bedrijven kan worden opgeslagen en gedeeld, waardoor de CO2-voetafdruk wordt verkleind.

Dankzij de bijdrage van het Stimuleringsfonds MRE kan het project 'Waterlaat Energiehub' nu verder worden ontwikkeld en klaargestoomd worden voor toekomstige toepassingen op andere bedrijventerreinen in de regio.

Laatste nieuws...

 • De TAFEL Dementie Vriendelijk Bergeijk

  De werkgroep Dementie Vriendelijk Bergeijk en Bibliotheek De Kempen kondigen met trots de start van de TAFEL Dementie Vriendelijk Bergeijk aan. Deze maandelijkse ontmoetingsplek is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met dementie of meer wil weten over dementie.

  Logo dementie vriendelijk Bergeijk met een bloemetje
 • Doe je mee met de Landelijke Opschoondag?

  De gemeente Bergeijk wil op zaterdag 23 maart 2024, samen met zo veel mogelijk inwoners, de straat op gaan om de buurt zwerfafvalvrij te maken. Iedereen mag meedoen aan de Landelijke Opschoondag.

  Een man heeft een afvalknijper en afvalzak in zijn hand en staat in een grasveld
 • Trots op onze jonge verkeershelden!

  Op donderdag 8 februari 2024 hebben wethouder Mathijs Kuijken en Albert Renders op basisschool De Klepper in Luyksgestel prijzen uitgereikt aan de kanjers die deel hebben genomen aan Reflectionday.

  Wethouder Mathijs Kuijken en Albert Renders met kinderen met prijzen in de handen