De nieuwe N69 kent een lange geschiedenis maar na zo'n 2 jaar bouwen is de weg ook echt klaar. De nieuwe verbinding is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69.

Dankzij allerlei maatregelen en projecten heeft de gemeente Bergeijk samen met partners in het gebied, ervoor gezorgd dat we veel meer dingen hebben kunnen realiseren dan de weg alleen. Er is daarbij oog geweest voor bewoners en bedrijven, landbouw, landschap, natuur, water en recreatie. We hebben extra verkeersmaatregelen genomen om de doorstroming op onze lokale wegen te verbeteren en het sluipverkeer tegen te gaan. Ook hebben we projecten uitgevoerd om de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid te vergroten. Hiervoor hebben we een integraal gebiedsplan opgesteld. Dit allemaal om het gebied rondom de grenscorridor mooier te maken zodat het hier in Bergeijk fijn leven en werken blijft. 

De nieuwe N69 loopt van de Luikerweg in Valkenswaard, dwars over Bergeijks grondgebied, tot aan de aansluiting met de A67 in Veldhoven om Aalst en Valkenswaard heen.

Klik op de afbeeldingen om deze te vergroten

Gebiedsontwikkelingen Grenscorridor N69

Het overzicht laat zien welke projecten onderdeel zijn geweest van de gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69.

Sla de kaart over en ga naar de tekstversie van: Gebiedsontwikkelingen Grenscorridor N69

Tekstversie

1a. Wandelen langs de Run

Locatie

De Run

1b. Wandelen langs de Keersop

Locatie

De Keersop

1c. Wandelen langs de Beekloop

Locatie

De Beekloop

2a. Fietspad Broekhovenseweg

Locatie

Broekhovenseweg, Riethoven

2b. Fietspad Heuvel - Dorpsstraat

Locatie

Heuvel Westerhoven - Dorpsstraat Riethoven

2c. Recreatieve fietsroutes Einderheide

Locatie

Einderheide Riethoven

2d. Openbare verlichting fietspad Molenstraat

Locatie

Molenstraat Riethoven

2e. Fietspad Stevertsebaan

Locatie

Stevertsebaan, Riethoven

2f. Fietspad Keersopperdreef (renovatie)

Locatie

Keersopperdreef, Riethoven

2g. Fietsverbinding Veldhovensedijk - Gagelgoorsedijk

Locatie

Veldhovensedijk, Riethoven - Gagelgoorsedijk, Veldhoven

3a. Sluipverkeerwerende maatregelen Heijerstraat - Loveren, Westerhoven

Locatie

Heijerstraat - Loveren, Westerhoven

3b. Sluipverkeerwerende maatregelen Eikestraat - Hobbel - Broekhovenseweg - Dorpsstraat - Schaiksedijk - Schoolstraat - Kapelstraat, Riethoven

Locatie

Eikestraat - Hobbel - Broekhovenseweg - Dorpsstraat - Schaiksedijk - Schoolstraat - Kapelstraat, Riethoven

3c. Sluipverkeerwerende maatregelen Burgemeester Aartslaan, Bergeijk

Locatie

Burgmeester Aartslaan, Bergeijk

3d. Sluipverkeerwerende maatregelen Fressevenweg, Bergeijk

Locatie

Fressevenweg, Bergeijk

3e. Sluipverkeerwerende maatregelen Runderbochten, Bergeijk

Locatie

Runderbochten, Bergeijk

4a. Uitkijk-vleermuistoren Eindereind, Riethoven

Locatie

Eindereind, Riethoven

4b. Ruiternetwerk 'Paardrijden in de Kempen'

Locatie

Riethoven

4c. Recreatiefpunt Westerhoven

Locatie

Westerhoven

5b. Laanbeplanting Westerhoven

Locatie

Westerhoven

5c. Waterbeheersing visvijvers Bergeijk

Locatie

Visvijvers, Bergeijk

5d. Agrarische kavelruil

Locatie

Diverse locaties