Op dit moment is er in de gemeente Bergeijk een rookverbod van kracht.

In de periode van 1 april tot 1 november is het verboden in bossen, op heide of veengrond, dan wel in duingebieden of binnen een afstand van dertig meter daarvan te roken.

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:18 APV (Rookverbod in bossen en natuurterreinen)(externe link)