Het presidium bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en de fractievoorzitters.